Samenhangende zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk

Projectomschrijving

Achtergrond en doelen netwerk

In Beverwijk en Heemskerk, regio Midden-Kennemerland is een netwerk ouderenzorg actief. Het netwerk is geïnitieerd vanuit de huisartsenorganisatie en heeft als doel een samenhangend aanbod van zorg en welzijn te creëren, zodat kwetsbare ouderen langer, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen en daarbij een afgestemd aanbod van zorg en welzijn ontvangen.

Een afgestemd aanbod van zorg vindt inmiddels steeds beter plaats; huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners werken goed samen met elkaar. Organisaties van welzijn en ondersteuning zijn aangehaakt bij het netwerk, maar het netwerk is nog te veel ingegeven vanuit zorg en niet vanuit welzijn en ondersteuning. Naast de behoefte aan verdere ontwikkeling van samenhangend aanbod van zorg én welzijn én ondersteuning, is de behoefte in het netwerk aan een vertegenwoordiging door ouderen zelf. Het samenhangend aanbod wordt nu voor ouderen bepaald, in plaats van door ouderen. Dat moet anders. Dat geldt ook voor het uitbreiden van het netwerk met andere disciplines zoals de gemeente, maar ook met andere organisaties van zorg en welzijn die nu ontbreken. Verder is het netwerk niet geformaliseerd, heeft het geen vastgelegde visie en doelstellingen. Het netwerk is toe aan een verdere formalisering en professionalisering.

Verwachte projectresultaten

Het project Samenhangende zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk richt zich op zowel een inhoudelijke als organisatorische ontwikkeling van het netwerk. Door inzichtelijk te maken waar het netwerk staat, welke kansen de omgeving voor het netwerk biedt en welke behoeften er leven, worden de eerste stappen in professionalisering gezet. Het resulteert uiteindelijk is een vastgestelde visie, doelstellingen en ambitie van het netwerk. Bovendien wordt een plan van aanpak opgeleverd waarin twee onderwerpen door het netwerk verder worden opgepakt.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In Beverwijk en Heemskerk, regio Midden-Kennemerland is een netwerk ouderenzorg actief. Het netwerk is geïnitieerd vanuit de huisartsenorganisatie en heeft als doel een samenhangend aanbod van zorg en welzijn te creëren, zodat kwetsbare ouderen langer, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen en daarbij een afgestemd aanbod van zorg en welzijn ontvangen. Een afgestemd aanbod van zorg vindt inmiddels steeds beter plaats; huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners werken goed samen met elkaar. Organisaties van welzijn en ondersteuning zijn aangehaakt bij het netwerk, maar het netwerk is nog te veel ingegeven vanuit zorg en niet vanuit welzijn en ondersteuning. Naast de behoefte aan verdere ontwikkeling van samenhangend aanbod van zorg én welzijn éen ondersteuning, is de behoefte in het netwerk aan een vertegenwoordiging door ouderen zelf. Het samenhangend aanbod wordt nu voor ouderen bepaald, in plaats van door ouderen. Dat moet anders. Dat geldt ook voor het uitbreiden van het netwerk met andere disciplines zoals de gemeente, maar ook met andere organisaties van zorg en welzijn die nu ontbreken. Verder is het netwerk niet geformaliseerd, heeft het geen vastgelegde visie en doelstellingen. Het netwerk is toe aan een verdere formalisering en professionalisering. Het project Samenhangende zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk richt zich op zowel een inhoudelijke als organisatorische ontwikkeling van het netwerk. Door inzichtelijk te maken waar het netwerk staat, welke kansen de omgeving voor het netwerk biedt en welke behoeften er leven, worden de eerste stappen in professionalisering gezet. Het resulteert uiteindelijk is een vastgestelde visie, doelstellingen en ambitie van het netwerk. Bovendien wordt een plan van aanpak opgeleverd waarin twee onderwerpen door het netwerk verder worden opgepakt. Door de ondersteuning en inzet van een externe adviseur worden de benodigde stappen gezet, analyses gedaan en wordt het netwerk geholpen in het verder ontwikkelen en formaliseren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005093
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G. Strijker
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenvereniging Midden Kennemerland