Mobiele menu

Samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk

Het netwerk G'Oud in de IJmond is vorig jaar gestart om te zorgen dat alle kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Geconstateerd is dat er twee netwerken zijn; een zorgnetwerk en een sociaal netwerk, terwijl een geïntegreerd netwerk gewenst is. Dit netwerk moet ondersteund en geprofessionaliseerd worden. Ook moet de verbinding tussen formele en informele zorg worden gemaakt.

Met behulp van actieonderzoek wordt in de volgende fase in de praktijk onderzocht hoe het medisch en sociaal domein met elkaar kunnen worden verbonden. Door het verzamelen van kennis, het opdoen van ervaring en tegelijkertijd het verbeteren in de praktijk, wordt een samenhangend aanbod ontwikkeld. En dat in co-creatie met de ouderen zelf. Tegelijkertijd wordt de samenwerking in het netwerk versterkt doordat men elkaar en elkaars aanbod leert kennen. DIt helpt in het maken van afspraken, maar uiteindelijk om te zorgen dat ouderen de juiste zorg en ondersteuning krijgen. 

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
dr. G. Strijker
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland