Mobiele menu

Samenhangende zorg voor kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders: Knooppunten Kansrijke Start in Zuid-Limburg

Knooppunten Kansrijke Start in Zuid-Limburg: Samenhangende zorg voor zwangeren en jonge ouders in een kwetsbare situatie

Vraagstuk

Veel baby’s in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Vaals in Zuid-Limburg hebben geen kansrijke start. Dat komt vaak door problemen bij de (aanstaande) ouders zoals schulden, stress, geen werk hebben en psychische klachten. De zorg en gemeenten moeten meer samen optrekken om op tijd de juiste steun te bieden.

Onderzoek

We onderzoeken het opzetten en uitvoeren van een Knooppunt Kansrijke Start: samenwerking tussen partijen die zorg en hulp bieden aan zwangere vrouwen, jonge gezinnen en het jonge kind. Zoals de verloskundige, kraamzorg, jeugdverpleegkundige, huisarts, gemeente en maatschappelijk werk. De partijen gaan met de (aanstaande) ouders om tafel en maken afspraken over de steun die het beste past. Tussentijdse resultaten uit het onderzoek helpen om het Knooppunt te verbeteren.

Verwachte uitkomst

Inzicht in hoe een Knooppunt Kansrijke Start wordt opgezet, eruit ziet en werkt binnen de drie gemeenten. De resultaten worden opgenomen in een handreiking.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: Nicole.Smeets@ggdzl.nl.

Producten

Titel: Factsheet – Knooppunten Kansrijke Start Vaals – interviews bestaande context
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/documenten/
Titel: Factsheet - Knooppunten Kansrijke Start Kerkrade - interviews bestaande context
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/documenten/
Titel: Themanieuwsbrief Trendbreuk - Lokale coalities Kansrijke Start en Knooppunt Kansrijke Start
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/nieuwsbrieven/
Titel: Factsheet – Knooppunten Kansrijke Start Landgraaf – interviews bestaande context
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/documenten/
Titel: Factsheet Knooppunten Kansrijke Start (KKS) - Terugblik 2022
Titel: Workshop Signaleren - Verkennen - Steun op maat tijdens Conferentie ‘Trendbreuk Volop in Actie!’
Auteur: Nicole Smeets-Curvers, Mandy-Leurs-Stijnen, Paul Asbreuk
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/documenten/
Titel: Resultaten MIDI vragenlijst - Knooppunt Kansrijke Start (KKS)
Auteur: Nicole Smeets-Curvers, Rowan Drittij
Titel: Presentatie 'Samenwerking medisch & sociaal domein' tijdens Vervolgsessie samenwerking medisch en sociaal domein in 'Kansrijke Start Zuid-Limburg'
Auteur: Nicole Smeets-Curvers, Joep Heuts, Mandy Leurs-Stijnen
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/documenten/
Titel: Trendbreuk Zuid-Limburg: Een aanpak in Zuid-Limburg tegen hardnekkige gezondheidsachterstand
Auteur: Mandy Leurs-Stijnen, Marjon Hulst
Titel: Presentatie Basisstructuur Kansrijke Start Zuid-Limburg
Auteur: Nicole Smeets-Curvers
Titel: Knooppunten Kansrijke Start (KKS): Landgraaf - Kerkrade - Vaals
Auteur: Nicole Smeets-Curvers, Mandy Leurs-Stijnen, Polina Putrik, Maria Jansen
Titel: Presentatie 'Knooppunten Kansrijke Start' tijdens Vervolgsessie samenwerking medisch en sociaal domein in ‘Kansrijke Start Zuid-Limburg’
Auteur: Rowan Drittij
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/documenten/
Titel: Vlog Knooppunten Kansrijke Start t.b.v. leernetwerk KOOZ
Auteur: Nicole Smeets-Curvers
Link: https://www.youtube.com/watch?v=N2XCQDyub2k
Titel: Filmpje Knooppunt Kansrijke Start
Auteur: Nicole Smeets-Curvers
Link: https://www.youtube.com/watch?v=48qCi5cDpas
Titel: Pitch project Knooppunten Kansrijke Start voor onderzoeksschool CAPHRI, Universiteit Maastricht (CAPHRI Research Day)
Auteur: Nicole Smeets-Curvers
Titel: Pitch (filmpje) Knooppunt Kansrijke Start voor onderzoeksschool CAPHRI, Universiteit Maastricht (CAPHRI Research Day)
Auteur: Nicole Smeets-Curvers
Link: https://www.maastrichtuniversity.nl/research/caphri/phd-graduate-school/
Titel: Voortgangsrapportage Trendbreuk Zuid-Limburg 2021
Auteur: Programmabureau Trendbreuk, GGD Zuid Limburg
Link: https://trendbreukzuidlimburg.nl/documenten/

Kenmerken

Projectnummer:
554001011
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Smeets-Curvers MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zuid Limburg