Mobiele menu

SamenSlimOpen - Data-driven Simulation Games for the Evaluation and Prevention of SARS-CoV-2 Transmission in Indoor Public Spaces and the Impact of Changing Compliance to Distancing Measures

Projectomschrijving

Publieke binnenruimtes zijn een belangrijke bron van coronabesmettingen. Daarom zijn veel maatregelen gericht op het voorkomen van besmettingen in deze ruimtes. Om te onderzoeken wat voor contacten in binnenruimtes het meest bijdragen aan verspreiding en hoe hier het best op ingegrepen kan worden, is een virusverspreidingsmodel ontwikkeld dat het gedrag van mensen in binnenruimtes modelleert in de aan- of afwezigheid van maatregelen en bij verschillende mate van naleving. De modellen zijn geïnformeerd door virologische, epidemiologische en crowdmonitoring data. We hebben een inschatting gemaakt van waar risicovolle contacten in verschillende type ruimtes (restaurants, kantoren, treinstations) plaatsvinden, welke besmettingsroutes hier de belangrijkste rol bij spelen en welke maatregelen het meest effectief zijn in het beperken van infecties, met behoud van economische activiteit. Daarnaast is het model ingezet om het effect van verschillende coronatoegangsbewijzen te onderzoeken, hoe dit afhangt van de epidemiologische situatie als ook de mate van naleving in de samenleving.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Urgentie. Onze speelruimte voor het verlichten van de ‘intelligente lockdown’ staat of valt bij de naleving van de maatregelen. Door de belangrijke rol die binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels) spelen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 is met name naleving van regels in deze ruimtes van groot belang. De verwachting is dat de naleving van maatregelen zal afnemen met de tijd. De mate waarin dit zal gebeuren en de impact hiervan op de verspreiding is onbekend. Onderzoeksvraag. Hoe effectief zijn maatregelen in het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes gegeven een veranderende nalevingsmoraal? Hypothese. De verspreiding van virussen in publieke binnenruimtes hangt af van de eigenschappen van het virus en de interacties van mensen. Begrip van hoe maatregelen deze interacties beïnvloeden draagt bij aan het inschatten van risico’s op verspreiding in binnenruimtes en het vormgeven van interventiemaatregelen die robuust zijn voor suboptimale naleving. Plan van aanpak. Interacties van mensen in binnenruimtes tijdens verschillende fasen van de epidemie zullen worden gekarakteriseerd aan de hand van data uit crowd-monitoringssystemen. Mobiliteitsmodel Nomad zal worden gekalibreerd aan de hand van deze data. Dit model zal gecombineerd worden met een transmissiemodel om kleinschalige transmissie in binnenruimtes en de impact van interventies te onderzoeken. Middels een simulatie game, gebaseerd op dit model, zal voor een groot aantal faciliteiten de impact van maatregelen op de capaciteit van de ruimte en de verspreiding van het virus onderzocht worden (crowdsourcing). De simulaties van de verschillende settings en scenario’s zullen gebruikt worden om risicofactoren voor verspreiding, gegeven veranderende naleving, te identificeren. De simulatie game zal publiekelijk beschikbaar zijn voor b.v. ondernemers en beleidsmakers en zal voor educatie en communicatie ingezet worden.

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Q.A. ten Bosch
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen University & Research