Mobiele menu

SamenSlimOpen - Data-driven Simulation Games for the Evaluation and Prevention of SARS-CoV-2 Transmission in Indoor Public Spaces and the Impact of Changing Compliance to Distancing Measures

Projectomschrijving

Binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels, etc.) spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom is naleving van regels, met name in deze ruimtes, van groot belang.

In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn voor het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes bij een verminderde naleving van de regels.

De onderzoekers combineren virologische en epidemiologische data om de verspreiding van het virus in binnenruimtes beter te begrijpen. Met data uit crowd-monitoringssystemen van voor, tijdens en na de 'intelligente lockdown' zal de veranderende naleving van regels onderzocht worden. Met een simulatie game, gebaseerd op deze data, wordt de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes voor een groot aantal scenario’s en bij een veranderende naleving van regels onderzocht.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Urgentie. Onze speelruimte voor het verlichten van de ‘intelligente lockdown’ staat of valt bij de naleving van de maatregelen. Door de belangrijke rol die binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels) spelen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 is met name naleving van regels in deze ruimtes van groot belang. De verwachting is dat de naleving van maatregelen zal afnemen met de tijd. De mate waarin dit zal gebeuren en de impact hiervan op de verspreiding is onbekend. Onderzoeksvraag. Hoe effectief zijn maatregelen in het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes gegeven een veranderende nalevingsmoraal? Hypothese. De verspreiding van virussen in publieke binnenruimtes hangt af van de eigenschappen van het virus en de interacties van mensen. Begrip van hoe maatregelen deze interacties beïnvloeden draagt bij aan het inschatten van risico’s op verspreiding in binnenruimtes en het vormgeven van interventiemaatregelen die robuust zijn voor suboptimale naleving. Plan van aanpak. Interacties van mensen in binnenruimtes tijdens verschillende fasen van de epidemie zullen worden gekarakteriseerd aan de hand van data uit crowd-monitoringssystemen. Mobiliteitsmodel Nomad zal worden gekalibreerd aan de hand van deze data. Dit model zal gecombineerd worden met een transmissiemodel om kleinschalige transmissie in binnenruimtes en de impact van interventies te onderzoeken. Middels een simulatie game, gebaseerd op dit model, zal voor een groot aantal faciliteiten de impact van maatregelen op de capaciteit van de ruimte en de verspreiding van het virus onderzocht worden (crowdsourcing). De simulaties van de verschillende settings en scenario’s zullen gebruikt worden om risicofactoren voor verspreiding, gegeven veranderende naleving, te identificeren. De simulatie game zal publiekelijk beschikbaar zijn voor b.v. ondernemers en beleidsmakers en zal voor educatie en communicatie ingezet worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. Q.A. ten Bosch
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen University & Research