Mobiele menu

Samenstellen en implementeren van voorlichtingspakketten psycho-educatie voor patiënten met een psychose en hun naastbetrokkenen

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het project is het opleveren van een psycho-educatie pakket ten behoeve van patiënten met een psychotische aandoening en hun familieleden, gebaseerd op een breed draagvlak binnen de beroepsgroep, patiënten- en familieleden organisaties.
In het project is een grote mate van collegialiteit en samenwerking gebleken. Cruciale items waaronder het gebruik van de diagnose schizofrenie zijn aan de orde geweest, bediscussieerd, maar konden niet consequent worden doorgevoerd in het eindproduct. Daarover is wel consensus bereikt met alle betrokken instituten en organisaties. In inleidingen en voorwoorden is daarin voldoende de aandacht op gevestigd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100001105
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.J. Slooff
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht