Mobiele menu

Samenwerken aan een Expertisecentrum voor integrale diagnostiek, behandeling en consultatie op gebied van neurorevalidatie en neuropsychiatrie

De regionale ketenzorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel kan beter. Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Pro Persona Expertisecentrum Neuropsychiatrie pakken dit aan. Doel is deze doelgroep te onderzoeken en behandelen vanuit gezamenlijke deskundigheid in goede afstemming. Getracht wordt gelijktijdige medisch specialistische revalidatie (MSR) en (neuro)psychiatrische behandeling te bieden, zo veel mogelijk binnen de MSR. In een periode van twaalf maanden wordt het eerder opgestelde plan van de Startimpuls geïmplementeerd. Patiënten en partners wordt actief betrokken als projectdeelnemers binnen dit project. Verbeteringen zorgen ervoor dat: problemen tijdig en volledig worden behandeld, complicaties voorkomen worden, de behandeling korter duurt en mensen om de patiënt heen ondersteuning ervaren, onder andere in hun rol als mantelzorger. Beide organisaties willen ook samen wetenschappelijk onderzoek en scholing opzetten en andere zorginstellingen in de regio beter adviseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032220012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.S. Hekkert MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Klimmendaal