Mobiele menu

Samenwerken in het Veiligheidshuis: triage en toeleiding bij personen met verward gedrag.

Projectomschrijving

We hebben gezien dat niet altijd snel en adequaat wordt gereageerd als mensen met verward gedrag bij de politie in beeld komen. Deze zogenaamde E33-meldingen worden nu hoofdzakelijk als registratie voor politie-inzet gebruikt.

Doel

In dit project toetsen we álle E33-meldingen:
  • Wat is er aan de hand?
  • Gaat het om een nieuwe casus of is de persoon bij een van de ketenpartners bekend?
  • En als de persoon bekend is: weet die ketenpartner dat dit incident heeft plaatsgevonden?
  • Kunnen de ketenpartners ermee verder of hebben ze meer hulp nodig?
Door elke E33-melding meteen te toetsen, hopen we de meer complexe casussen, waarvoor samenwerking nodig is tussen bijvoorbeeld ggz, politie, OM en reclassering, eerder in beeld te krijgen bij het Veiligheidshuis. We willen niemand missen en tijdig in actie kunnen komen om te voorkomen dat een persoon met verward gedrag, zijn naasten en leefomgeving onnodige schade oplopen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Studiemiddag en projectboek

Op donderdag 7 juni 2018 verzamelden zich bijna 90 belangstellenden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Doetinchem voor de resultaten van 3 projecten in Veiligheidskamer Achterhoek. Projectleider Eddy Adolfsen had voor deze middag 5 sprekers uitgenodigd die vanuit hun eigen achtergrond reageerden en reflecteerden op de resultaten van de projecten: Wie zijn eigenlijk die ‘personen met verward gedrag’? Hoe vaak hebben zij al zorg? Wanneer is er meer nodig? Hoe kunnen we de gezamenlijke aanpak rondom deze mensen beter organiseren? > Lees de reacties en bestel gratis het projectboek

Verslagen


Eindverslag

Met dit project wilden we de complexe casussen eerder in beeld zien te krijgen. Zodat we niemand zouden missen en in de toekomst tijdig in actie kunnen komen om te voorkomen dat een persoon met verward gedrag, zijn naasten en leefomgeving onnodige schade oplopen.

Voor het dit project hebben we álle E33- en E14 meldingen die de politie registreerde in de periode april 2017 t/m maart 2018 bekeken om een beeld te krijgen van de incidenten en de zorg die al aan betrokken geboden werd.
Bij het Triage-overleg waren vertegenwoordigers van het Veiligheidshuis, de politie, de verslavingszorg en de crisisdienst van de ggz aanwezig. We kwamen wekelijks samen.
Samenwerking bewerkstelligen om risicovolle casussen vroegtijdig in beeld te krijgen is gelukt.

Wekelijks bespreken van meldingen blijkt een efficiënte en effectieve aanpak om risicovolle casussen tijdig in beeld te krijgen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenwerken in het Veiligheidshuis: triage en toeleiding bij personen met verward gedrag. Doel van het project Voorkomen dat de persoon met verward gedrag, hun naasten en leefomgeving onnodige schade oplopen en/of dat de kans op escalatie toeneemt doordat meldingen niet adequaat opgevolgd worden en daardoor niet de juiste hulp wordt geboden. De meldingen die de politie vastlegt over incidenten met personen met verward gedrag, worden nu hoofdzakelijk als registratie voor politie-inzet gebruikt. In dit project willen we deze meldingen gebruiken voor triage en toeleiding, zorgen dat deze informatie bijdraagt aan een sluitende aanpak. Doelgroep waar het project zich op richt Het Veiligheidshuis en GGNet en daarmee ook dit project, zijn vooral gericht op cliënten uit de categorieën III en IV zoals door het Aanjaagteam beschreven. Maar ook meldingen over cliënten uit de categorieën I en II, of meldingen waarbij nog volledig onduidelijk is tot welke categorie ze op dat moment gerekend kunnen worden, worden in dit project getriageerd. In ieder geval vind triage plaats bij alle meldingen van mensen met verward gedrag waarvan de politie een E33 melding heeft geregistreerd. Waar vind het project plaats en wie zijn de deelnemers. Initiatiefnemers en verantwoordelijk voor aanvraag en uitvoering van dit project zijn Veiligheidshuis Noord en Oost Gelderland en GGNet. De werkgebieden van het Veiligheidshuis en GGNet overlappen elkaar grotendeels. Het project wordt uitgevoerd in een van de vier “kamers” van het Veiligheidshuis, de Veiligheidskamer Achterhoek. Een gebied met ongeveer 300.000 inwoners. Het bestaat uit 8 gemeenten (Berkelland, Bronckhorst, Winterswijk, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland, Aalten en Doetinchem). Eindpunten van het project. De in de Veiligheidskamer Achterhoek samenwerkende partijen hebben een werkwijze ontwikkeld waardoor ze snel en adequaat reageren op meldingen over personen met verward gedrag. Alle meldingen zijn gemonitord op inhoud en afhandeling. Opgedane kennis en ervaring is geëxpliciteerd, geëvalueerd en verwerkt in de aanpak. De ervaringen en resultaten kunnen worden gedeeld en overgedragen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.K.H. Adolfsen
Verantwoordelijke organisatie:
GGNet

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Noord Oost Gelderland: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.