Mobiele menu

Samenwerken rondom preventieve ondersteuning van jonge kinderen met gescheiden ouders: implementatie van onderbouwd aanbod

Doel

Scheidingen komen veel voor en zijn impactvol voor alle betrokkenen. Goede ondersteuning van zowel ouder(s) als kinderen bij scheiding kan helpen om problemen in welzijn en gezondheid te voorkomen of beperken. ZonMw investeerde eerder in ontwikkel-/onderzoeksprojecten met betrekking tot preventief groepsaanbod voor jonge kinderen na scheiding. Zo kwamen Stoere Schildpadden (StS; voor 4-6 jarigen) en Dappere Dino’s (DD; voor 6-8 jarigen) tot stand. In een ander ZonMw project werd de ScheidingsATLAS ontwikkeld, een laagdrempelige training voor ouders. Deze preventieve ondersteuningstrajecten zijn echter nog beperkt geïmplementeerd. Het doel van dit project is dan ook om deze trainingen landelijk te implementeren en verder door te ontwikkelen.

Aanpak

Door de belemmerende en bevorderende factoren van de implementatie in kaart te brengen in een onderzoeksleertraject, wordt duidelijk hoe de implementatie het beste vorm kan krijgen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar regionale ontwikkelingen, bestaand aanbod voor andere leeftijdsgroepen kinderen en bestaand hulpverleningsaanbod gericht op de-escalatie tussen ouders. Waar mogelijk wordt de implementatie geïntegreerd met bestaande initiatieven.

Verwachte opbrengst

Aan het eind van dit project wordt tenminste gewerkt aan: getrainde professionals in Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s in alle provincies van Nederland, een scheidingsATLAS databankbeschrijving en train-de-trainer en een landelijk implementatieplan voor Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s en ScheidingsATLAS gebaseerd op het onderzoeksleertraject. Hiermee draagt dit project bij aan de landelijke implementatie van een passend preventief ondersteuningsaanbod bij scheiding voor zowel kinderen als hun ouders.

Producten

Titel: Implementatieplan: Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s: Preventieve ondersteuning voor jonge kinderen en hun ouders na scheiding.
Auteur: Klein Velderman, M., & Pannebakker, F.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
555001027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO