Samenwerken rondom preventieve ondersteuning van jonge kinderen met gescheiden ouders: implementatie van onderbouwd aanbod

Projectomschrijving

Doel

Scheidingen komen veel voor en zijn impactvol voor alle betrokkenen. Goede ondersteuning van zowel ouder(s) als kinderen bij scheiding kan helpen om problemen in welzijn en gezondheid te voorkomen of beperken. ZonMw investeerde eerder in ontwikkel-/onderzoeksprojecten met betrekking tot preventief groepsaanbod voor jonge kinderen na scheiding. Zo kwamen Stoere Schildpadden (StS; voor 4-6 jarigen) en Dappere Dino’s (DD; voor 6-8 jarigen) tot stand. In een ander ZonMw project werd de ScheidingsATLAS ontwikkeld, een laagdrempelige training voor ouders. Deze preventieve ondersteuningstrajecten zijn echter nog beperkt geïmplementeerd. Het doel van dit project is dan ook om deze trainingen landelijk te implementeren en verder door te ontwikkelen.

Aanpak

Door de belemmerende en bevorderende factoren van de implementatie in kaart te brengen in een onderzoeksleertraject, wordt duidelijk hoe de implementatie het beste vorm kan krijgen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar regionale ontwikkelingen, bestaand aanbod voor andere leeftijdsgroepen kinderen en bestaand hulpverleningsaanbod gericht op de-escalatie tussen ouders. Waar mogelijk wordt de implementatie geïntegreerd met bestaande initiatieven.

Verwachte opbrengst

Aan het eind van dit project wordt tenminste gewerkt aan: getrainde professionals in Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s in alle provincies van Nederland, een scheidingsATLAS databankbeschrijving en train-de-trainer en een landelijk implementatieplan voor Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s en ScheidingsATLAS gebaseerd op het onderzoeksleertraject. Hiermee draagt dit project bij aan de landelijke implementatie van een passend preventief ondersteuningsaanbod bij scheiding voor zowel kinderen als hun ouders.

Producten
Titel: Implementatieplan: Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s: Preventieve ondersteuning voor jonge kinderen en hun ouders na scheiding.
Auteur: Klein Velderman, M., & Pannebakker, F.
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
“Mijn dochter is 6 jaar oud en heeft het moeilijk met de scheiding. We zijn verhuisd naar Katwijk maar ben opzoek naar een manier om haar beter te laten begrijpen wat er gebeurd is.” “Ik zou mijn kinderen graag mee laten doen aan de Dappere Dino's training. Wij wonen in Velp. Is het in deze omgeving mogelijk?” “Ik lees net een artikel over Dappere Dino’s. Worden er dergelijke cursussen binnen de gemeente Amsterdam gegeven? Dan kan ik deze informatie delen binnen het Ouder- en Kindteam (werkgroep Complexe Scheidingen).” Vragen zoals deze (e-mails zomer '19 en januari ‘20) ontvangen we regelmatig: bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding, TNO, de DD-website. Scheidingen komen veel voor en zijn impactvol voor alle betrokkenen. Onderbouwde ondersteuning bij scheiding kan helpen om problemen in welzijn en gezondheid te voorkomen of beperken. Met name voor gezinnen met jonge kinderen (< 9 jaar) is het aanbod echter beperkt. Daarom staat in dit project de implementatie van kennis en ervaring met betrekking tot integrale ondersteuning van jonge kinderen en hun ouders in scheidingssituaties centraal. Dit resulteert in een landelijk implementatieplan met aandacht voor duurzame borging na afloop van dit project.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
555001027
Looptijd:
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO