Mobiele menu

Samenwerken voor een effectieve aanpak van met conflict beladen echtscheidingen ("vechtscheidingen") in Midden-Brabant in samenwerking met het High Conflict Forum uit Toronto, Canada en de Veilige Haven

Het High Conflict Forum (HCF), Toronto, zal een 3-daagse training geven aan alle ketenpartners (o.a. advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, familierechters, vrouwenopvang) in de regio Midden-Brabant die met vechtscheidingsgezinnen werken waarin essentiële kennis wordt overgedragen uit de HCF Best Practice Guide, zodat eenheid van denken en werken met deze gezinnen ontstaat. De rol van huiselijk geweld bij vechtscheidingen krijgt ruim aandacht. Na de training zal in 40 gezinnen de assessment methode uit de Best Practice Guide worden gebruikt. De 40 gezinnen die in de assessment deelnemen, worden vergeleken met 40 gezinnen die op de standaardwijze (zonder systematische assessment) worden doorverwezen. De uitkomstmaten waarop de twee groepen 9 maanden later vergeleken worden zijn: (1) aantal uren hulp per gezin; (2) mate van succes van de geboden hulp in termen van: werkzaamheid ouderschapsplan, communicatie tussen ouders, tevredenheid van de ouders en de kinderen met de geboden hulp.

Verslagen


Eindverslag

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat er bij 50-80% van de conflictscheidingen een voorgeschiedenis is van partnergeweld. Het onderkennen van partnergeweld is essentieel omdat mediation (bemiddeling) dan gevaarlijk kan zijn. In dit project zijn medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Kompaan en De Bocht in Midden-Brabant opgeleid het type partnergeweld te herkennen met de MASIC-interviewmethode zodat hulp op maat geboden kan worden. De MASIC is zinvol volgens medewerkers én ouders. In de regio is een High Conflict Forum (HCF) gestart waarin vastgelopen conflictscheidingen met alle ketenpartners (sociale en juridische professionals) diepgaand en met gebruik van wetenschappelijke kennis, geanalyseerd worden. Dit heeft al geleid tot doorbraken en de ontwikkeling van nieuwe interventies, zoals het Zorgprogramma Complexe Scheidingen. Het HCF wordt gecontinueerd evenals de samenwerking tussen de ketenpartners en de sectie Forensic Psychology van Maastricht University om onderzoek en kwaliteitsverbetering in de aanpak van conflictscheidingen te borgen.

Conflictscheidingen
Conflictscheidingen (vroeger vechtscheidingen) veroorzaken schade bij volwassenen maar het raakt vooral kinderen omdat die vaak buiten spel staan. In Midden Brabant voeren gemeente Tilburg, Kompaan en de Bocht (KdeB), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), stichting Veilige Haven en lokale ketenpartners een project rond conflictscheidingen uit.

Doel is professionals in de lokale ondersteuningsstructuur, jeugdzorg, kinderbescherming en rechtelijke macht uit te rusten om deze gezinnen effectiever te helpen door het tijdig signaleren van de onderliggende problematiek bij conflictscheidingen, zoals geweld met onderkenning van verschillende geweldstypologieën tussen partners. Medewerkers van de RvdK, Veilig Thuis en KdeB worden opgeleid in een gestructureerd interview (MASIC) om deze problematiek systematisch in kaart te brengen. In Midden Brabant wordt een High Conflict Forum (HCF) opgericht naar het voorbeeld van het HCF in Toronto. Howard Hurwitz van het HCF trainde februari jl. bovengenoemde professionals 3 dagen in de problematiek van conflictscheidingen.

Kenmerken

Projectnummer:
729430001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. de Rijke
Verantwoordelijke organisatie:
Kompaan en De Bocht