Mobiele menu

Samenwerkend sportief Vroomshoop voor plezierige leefstijl

Samenwerkend sportief Vroomshoop voor plezierige leefstijl. Aanleiding: cijfers overgewicht en sportlidmaatschap. Doel:
Het bevorderen en verduurzamen van een gezonde en actieve leefstijl van jeugd. Neven-doel: Ouders en kinderen bewust maken van hun leefstijl en hen motiveren hier actief mee aan de slag te gaan. Daarnaast willen we hun kennis vergroten op het gebied van voldoende bewegen, gezond eten én andere factoren die van invloed zijn op de gezondheid van kinderen. Doelgroep: Jeugd in de leeftijd van 12-18 jaar. Waar: Vroomshoop. Hoe te bereiken: Sporten en bewegen met plezier is het belangrijkste. Er komt een nieuw gevarieerd sport- en spelaanbod, waardoor ieder kind de mogelijkheid heeft om structureel verschillende sport- en bewegingsvormen onder begeleiding uit te proberen. Duur project: Van 1 november 2015 tot 1 november 2017. Samenwerkingspartners: 6 sportverenigingen, 1 welzijns-/zorgorganisatie, 1 eerstelijnsorganisatie (fysiotherapie) en 1 gecertificeerde trainings- en coachingsorganisatie.

Verslagen


Eindverslag

In de tweede periode is deelnemende groep gegroeid naar 15 deelnemers. Dit betekend feitelijk dat de harde doelstelling van 20 deelnemers niet is gehaald. Wel is er een stijging van het aantal deelnemers en behoren 14 deelnemers van de 15, tot de omschreven doelgroep (inactief dan wel geen gezonde BMI).
We merkten als projectgroep dat de naamsbekendheid steeds beter werd. We wilden de weg vasthouden om zo min mogelijk pr te geven. We wilden bekendheid generen bij hulpverleningsinstanties en gemeente. Doorverwijzen was een meerwaarde. Aan het eind van het project is het ons gelukt om via kanalen van de gemeente, huisartsen en zorginstanties het te verspreiden. Zo konden deelnemers anoniem, discreet en via vraaggericht aanbod bij ons aansluiten.
De reacties van ouders waren positief, zo positief dat ze het gerealiseerde aanbod op de woensdagmiddag in stand willen houden. Op de achtergrond zijn we daar als projectgroep mee bezig.
We zijn als projectgroep tevreden over de balans van opkomst. Vakantie periodes zullen we anders moeten gaan invullen. Uit de evaluatie blijkt dat hier het meeste terugval in zit qua opkomst. Ook blijft een punt van ontwikkeling hoe we potentiele deelnemers makkelijker kunnen binden. We merkten dat er veel overgewicht, obesitas en inactiviteit is (zichtbaar en uit cijfers), maar dat we vooral in de leeftijd tussen 15 en 18 jaar bijna geen betrokkenheid hebben gehad.

Aanleiding: cijfers overgewicht en sportlidmaatschap

Doel
Het bevorderen en verduurzamen van een gezonde en actieve leefstijl van jeugd

Neven-doel
Ouders en kinderen bewust maken van hun leefstijl en hen motiveren hier actief mee aan de slag te gaan. Daarnaast willen we hun kennis vergroten op het gebied van voldoende bewegen, gezond eten én andere factoren die van invloed zijn op de gezondheid van kinderen.

Doelgroep
Jeugd in de leeftijd van 12-18 jaar

Waar
Vroomshoop (gemeente Twenterand)

Hoe te bereiken
Sporten en bewegen met plezier is het belangrijkste. Er komt een nieuw gevarieerd sport- en spelaanbod, waardoor ieder kind de mogelijkheid heeft om structureel verschillende sport- en bewegingsvormen onder begeleiding uit te proberen.

Duur project
Van 1 november 2015 tot 1 november 2017

Samenwerkingspartners
6 sportverenigingen, 1 welzijns-/zorgorganisatie, 1 eerstelijnsorganisatie (fysiotherapie) en 1 gecertificeerde trainings- en coachingsorganisatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004511
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.J.A. Elzinga
Verantwoordelijke organisatie:
Judokwai Vriezenveen