Mobiele menu

Samenwerking GGZ en Huisartsenpost m.b.t. triage, beoordeling en crisismanagement

Met de cliënt als uitgangspunt werd gesteld dat goede zorg vooral gebaat is bij een adequate en centrale voorziening waar de melding binnenkomt, beoordeeld wordt en direct geleid wordt naar de juiste hulp. Dit werd gerealiseerd als er sprake is van een proces waarin triage, diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd zijn (multidisciplinaire benadering). Deze werkwijze leverde betere patiëntenzorg op.

Doel

De samenwerking tussen de Crisisdienst GGZ Reiner van Arkel en de Huisartsenposten Oost Brabant, beiden spoedeisende diensten met specifieke expertise, werd geïntensiveerd met als doel de zorg aan mensen met verward gedrag aanmerkelijk te verbeteren door kennisoverdracht (zowel psychiatrie als somatiek) en het uitwisselen van ervaring.

Samenwerking

In dit project werkten ervaringsdeskundigen, politie, gemeente Den Bosch, huisartsenposten en GGz instelling Reinier van Arkel samen. 

Resultaten

  • Huisartsenpost Oost-Brabant en crisisdienst Reinier van Arkel hebben intensief samengewerkt om efficiënte en effectieve zorg te verlenen. De sociaal psychiatrische verpleegkundige van de crisisdienst gebruikte de huisartsenpost in Den Bosch als uitvalsbasis tijdens de avonddienst. Door deze directe nabijheid zijn er inzicht in elkaars werkveld en wederzijdse kennisoverdracht ontstaan. Doorverwijzingen en indicaties zijn accurater wat de snelheid en toeleiding naar de juiste zorg ten goede komt. Inzichtelijk werd dat het intensief leren kennen van de ketenpartners bijdraagt aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de cliënt. Inefficiënte processen zijn geoptimaliseerd:
  • er is nu 1 centraal nummer van de crisisdienst
  • ggz cliënten die onterecht gebruik maakten van de huisartsenpost zijn in beeld
  • de triagist van de HAP kan Reinier van Arkel cliënten direct doorverbinden met de instelling.

Borging

Na afronding van dit project wordt onderzocht of de crisisdienst voor wat betreft de beoordelingen structureel intrek kan nemen in het Jeroen Bosch ziekenhuis, nabij de spoedeisende hulp en huisartsenpost.

Verslagen


Eindverslag

Huisartsenpost Oost-Brabant en crisisdienst Reinier van Arkel hebben intensief samengewerkt om efficiënte en effectieve zorg te verlenen. De SPV van de crisisdienst gebruikte de HAP in Den Bosch als uitvalsbasis tijdens de avonddienst. Door deze directe nabijheid zijn er inzicht in elkaars werkveld en wederzijdse kennisoverdracht ontstaan. Doorverwijzingen en indicaties zijn accurater, wat de snelheid en toeleiding naar het juiste zorgkader ten goede komt. Inzichtelijk werd dat het intensief leren kennen van de ketenpartners bijdraagt aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de cliënt. Inefficiënte processen zijn geoptimaliseerd. Er is nu 1 centraal nummer van de crisisdienst, GGz cliënten die oneigenlijk gebruik maakten van de HAP zijn in beeld, de triagist van de HAP kan Reinier van Arkel cliënten direct doorverbinden met de instelling. Na afronding van dit project wordt onderzocht of de crisisdienst voor wat betreft de beoordelingen structureel intrek kan nemen in het Jeroen Bosch ziekenhuis, nabij SEH en HAP.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638022006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.A.J.M. van Hoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenposten Oost-Brabant