Mobiele menu

Samenwerking GGZ en W&I in de Achterhoek

Achtergrond

Het project ‘Samenwerking ggz en W&I in de Achterhoek’ is een vervolg op het project ‘Samenwerking ggz en W&I, de eerste stappen in de praktijk’. In dit project hebben de samenwerkende partijen GGNet, UWV en de Sociale Dienst Oost Achterhoek een geïntegreerde intake ggz en Werk & Inkomen (W&I) ontwikkeld. Het vervolg richt zich op actieonderzoek.

Twomorrow is een bedrijf gespecialiseerd in Individuele Plaatsing en Steun re-integratie methodiek. In 2019 is, in samenspraak met de regionale projectgroep ggz en W&I in de Achterhoek, een experiment opgezet: Xpeerience. Xpeerience biedt opgeleide ervaringsdeskundige (zorg)professionals een training om kennis, begrip en kunde rondom psychische aandoeningen te vergroten. Ook kunnen zij worden ingezet als ggz ervaringsdeskundige professional in de praktijk of op beleidsniveau.

Onderzoeksvraag en design

De directeur van Xpeerience is begonnen door 5 ggz-ervaringsdeskundigen in dienst te nemen tegen een eerlijke, marktconforme beloning en een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het imago van ggz-ervaringsdeskundigen, maar stelde zichzelf allerlei vragen over verloop, haalbaarheid en duurzaamheid: Gaat dat lukken en wat komt daar allemaal bij om de hoek kijken? De eigen ambitie leidde tot de volgende first-person actieonderzoek vraagstelling:

Hoe kan ik als directeur de ggz-ervaringsdeskundigen naar tevredenheid voor werkgever, werknemer en klant in dienst houden bij Xpeerience?

Er is gekozen voor first-person actieonderzoek omdat er naast het verbeteren en begrijpen van de praktijk ook wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Zo wordt als het ware het eigen handelen onderzocht.

Omdat Xpeerience een jong bedrijf is, en daarmee volop in ontwikkeling, zal het succes niet enkel van de directeur afhangen. Iedere dag is er interactie tussen de directeur, medewerkers van Xpeerience en Twomorrow en andere stakeholders. Deze zijn samen met de klanten betrokken als participanten.

In dit project komen 2 ondernemersdoelstellingen naar voren:

  1. Het maken van sociale impact, waaraan de inzet van de ggz-ervaringsdeskundige duidelijk bijdraagt
  2. Onderzoeken hoe de inzet van ggz-ervaringsdeskundigen kan bijdragen aan ‘continuïteit’

Vanwege onbekendheid met ggz-ervaringsdeskundigen, maar ook bekendheid met het opnemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt binnen Twomorrow, was er enige huivering en werden er obstakels gezien. Deze zijn omgezet in onderzoeksvragen. Middels een uitgewerkte methode voor het verzamelen van data kon er een antwoord op de deelvragen worden geformuleerd.

Resultaten

Gezamenlijk is er een profiel samengesteld voor de ggz-ervaringsdeskundigen, te weten een professional die een HBO opleiding heeft genoten binnen het spectrum van de Nederlandse Zorgautoriteit, aangevuld met een opleiding ervaringsdeskundigheid. Ggz-ervaringsdeskundigen die bovenstaand profiel hebben zijn voor Twomorrow en Xpeerience plezierige collega’s. Zij kunnen zelfs meer dan een ander bijdragen aan de ondernemersdoelstellingen om sociale impact te maken en “continuïteit” te bewerkstelligen. Beide doelstellingen zijn van belang voor een vitale onderneming.

Verslagen


Eindverslag

De ervaringsdeskundige als betaalde werknemer – een experiment
Twomorrow is een bedrijf gespecialiseerd in IPS re-integratie methodiek. In 2019, in samenspraak met de regionale projectgroep GGZ en W&I in de Achterhoek, is een experiment opgezet: Xpeerience. Xpeerience biedt opgeleide ervaringsdeskundige (zorg)professionals die training verzorgen om kennis, begrip en kunde rondom psychische aandoeningen te vergroten. Ook kunnen zij worden ingezet als GGZ ervaringsdeskundige professional in de praktijk of op beleidsniveau. De directeur van Xpeerience is begonnen door vijf GGZ ervaringsdeskundigen in dienst te nemen tegen een eerlijke, marktconforme beloning en een intrinsieke motivatie/drive om bij te dragen aan de imago van GGZ ervaringsdeskundigen, maar stelde zichzelf allerlei vragen over verloop, haalbaarheid en duurzaamheid: Gaat dat lukken en wat komt daar allemaal bij om de hoek kijken? De eigen ambitie leiden tot de volgende first-person actieonderzoek vraagstelling:
Hoe kan ik als directeur de GGZ ervaringsdeskundigen naar tevredenheid voor werkgever, werknemer en klant in dienst houden bij Xpeerience.
Methode
Er werd gekozen om een actieonderzoek uit te voeren omdat het gaat om het verbeteren van een praktijk en het handelen daarin en tevens het beter begrijpen van de praktijk (Carr en Kemmis 1986). Een first person actie onderzoek is een vorm van actieonderzoek waar ik verwacht antwoord te kunnen formuleren op de vraagstelling. Daarmee voeg ik een doel toe aan dat van actieonderzoek: naast dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de praktijk en het begrijpen van de praktijk staat ook de professionele ontwikkeling centraal. Via deze first person actieonderzoek, onderzoek ik als het ware mijn eigen handelen.
Participanten:
Xpeerience is een jong bedrijf en daarmee volop in ontwikkeling en het succes ervan zal niet alleen afhangen van mijn alleen als directeur. Iedere dag is er interactie tussen de medewerkers, tussen mij en de medewerkers, tussen mij en de stakeholders, tussen medewerkers en stakeholders, tussen mij en mijn compagnon en tussen medewerkers Xpeerience en medewerkers Twomorrow. Deze zijn samen met onze klanten betrokken als participanten.
Wensen en onderzoekvragen:
Een van mijn ondernemersdoelstellingen is het maken van sociale impact. Het is evident dat de inzet van de GGZ ervaringsdeskundige daartoe bijdraagt. Daarnaast wilde ik weten hoe de inzet van de GGZ ervaringsdeskundigen in de toekomst bij zou kunnen dragen aan een van mijn ondernemersdoelstelling te weten “ continuïteit”. Vanwege onbekendheid met GGZ ervaringsdeskundigen maar ook bekendheid met het opnemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt binnen Twomorrow, ben ik huiverig geweest. Ik zag diverse obstakels. Deze heb ik samen met Shaun en Famke omgezet naar onderzoekvragen. Middels methodisch uitgewerkte data verzamel methoden heb ik de dat verzamelend en ben zo on staat geweest de antwoorden op de deelvragen te formuleren.
Resultaten:
Gezamenlijk hebben we een profiel samengesteld voor de GGZ ervaringsdeskundigen te weten een professional die een HBO opleiding heeft genoten binnen het spectrum van de NZA aangevuld met een opleiding ervaringsdeskundigheid.
GGZ ervaringsdeskundigen die bovenstaand profiel hebben zijn voor Twomorrow en Xpeerience plezierige collega’s. Collega’s die zelfs meer dan een ander kunnen bijdragen aan de ondernemersdoelstelling om sociale impact te maken alsook bijdragen aan de ondernemersdoelstelling “continuïteit”. Beide doelstellingen zijn van belang voor een vitale onderneming.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380150081
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. van Drenth
Verantwoordelijke organisatie:
Twomorrow