Mobiele menu

Samenwerking leefstijl regio Arnhem

Mensen met overgewicht en obesitas kunnen twee jaar lang onder begeleiding van een coach werken aan hun leefstijl. Sinds 2019 zijn Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) in de basisverzekering opgenomen. Dit project heeft ervoor gezorgd dat de aanbieders en de verschillende beschikbare interventies in de regio Arnhem, zowel voor inwoner als doorverwijzer, goed vindbaar zijn. Zo kan de juiste zorg op de juiste plek geboden worden.

Doel van het project

Steeds meer volwassenen in de regio Arnhem (die voldoen aan de inclusiecriteria van de GLI) weten de juiste aanbieders te vinden en na afronding van het implementatieplan maken 15% meer volwassenen (ten opzichte van het jaar 2020) gebruik van de Gecombineerde Leefstijlinterventies.

Aanpak

Sportbedrijf Arnhem, zorgverzekeraar Menzis, Onze Huisartsen, een leefstijlcoach, een ervaringsdeskundige en Proscoop hebben het aanbod in de regio Arnhem gebundeld. Hiervoor zijn databases van de RIVM en BLCN (beroepsvereniging leefstijlcoaches) geraadpleegd. Er een enquête gehouden onder GLI aanbieders en er is gekeken naar andere voorbeelden in het land. Gekozen is voor een regionale onafhankelijke website waar zowel de inwoner, de doorverwijzer en de GLI aanbieder informatie kan vinden. Op 1 juni 2022 is de website officieel live gegaan.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van dit project:

- De website www.gliregioarnhem.nl. Hierop vinden deelnemers, verwijzers en GLI aanbieders informatie over de GLI en wat het aanbod is.

- Een implementatie en communicatieplan.

- De bekendheid van de website en de GLI in het algemeen is vergroot door middel van diverse communicatie uitingen.

- GLI aanbieders zijn op de hoogte van het Netwerk Leefstijlcoaches regio Arnhem.

- De samenwerking rondom het thema is geïntensiveerd en de lijntjes zijn korter tussen de verschillende partijen. De kerngroep blijft ook in de toekomst bij elkaar komen om zaken en kansen te bespreken rondom de GLI.

Verslagen


Eindverslag

Belangrijk resultaat van dit project is de website Aan de slag met je gezondheid.

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Sportbedrijf Arnhem