Mobiele menu

Samenwerking leefstijl regio Arnhem

Projectomschrijving

Mensen met overgewicht en obesitas kunnen twee jaar lang onder begeleiding van een coach werken aan hun leefstijl. Sinds 2019 zijn Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) in de basisverzekering opgenomen. Dit project heeft ervoor gezorgd dat de aanbieders en de verschillende beschikbare interventies in de regio Arnhem, zowel voor inwoner als doorverwijzer, goed vindbaar zijn. Zo kan de juiste zorg op de juiste plek geboden worden.

Doel van het project

Steeds meer volwassenen in de regio Arnhem (die voldoen aan de inclusiecriteria van de GLI) weten de juiste aanbieders te vinden en na afronding van het implementatieplan maken 15% meer volwassenen (ten opzichte van het jaar 2020) gebruik van de Gecombineerde Leefstijlinterventies.

Aanpak

Sportbedrijf Arnhem, zorgverzekeraar Menzis, Onze Huisartsen, een leefstijlcoach, een ervaringsdeskundige en Proscoop hebben het aanbod in de regio Arnhem gebundeld. Hiervoor zijn databases van de RIVM en BLCN (beroepsvereniging leefstijlcoaches) geraadpleegd. Er een enquête gehouden onder GLI aanbieders en er is gekeken naar andere voorbeelden in het land. Gekozen is voor een regionale onafhankelijke website waar zowel de inwoner, de doorverwijzer en de GLI aanbieder informatie kan vinden. Op 1 juni 2022 is de website officieel live gegaan.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van dit project:

- De website www.gliregioarnhem.nl. Hierop vinden deelnemers, verwijzers en GLI aanbieders informatie over de GLI en wat het aanbod is.

- Een implementatie en communicatieplan.

- De bekendheid van de website en de GLI in het algemeen is vergroot door middel van diverse communicatie uitingen.

- GLI aanbieders zijn op de hoogte van het Netwerk Leefstijlcoaches regio Arnhem.

- De samenwerking rondom het thema is geïntensiveerd en de lijntjes zijn korter tussen de verschillende partijen. De kerngroep blijft ook in de toekomst bij elkaar komen om zaken en kansen te bespreken rondom de GLI.

Verslagen


Eindverslag

Belangrijk resultaat van dit project is de website Aan de slag met je gezondheid.

Samenvatting van de aanvraag

Met dit project zetten Sportbedrijf Arnhem, zorgverzekeraar Menzis, Onze Huisartsen, een leefstijlcoach, een inwoner en Proscoop zich in om de samenwerking rondom de GLI te verbeteren in regio Arnhem. Daarbij wordt ingespeeld op de hiaten in het aanbod van de GLI en gewerkt aan een middel om het GLI aanbod in de regio kenbaar te maken. Het projectteam werkt middels acht kerngroep bijeenkomsten aan het intensiveren van de samenwerking rondom de GLI om samen tot een implementatieplan te komen.

Het doel van de projectgroep: het jaar na de implementatie van dit project doen 15% meer volwassen inwoners (in regio Arnhem) die voldoen aan de inclusiecriteria van de GLI mee met de GLI ten opzichte van het jaar 2020. Dit willen we bereiken door:

- Het intensiveren van de samenwerking rondom de GLI en het opstellen van een implementatieplan voor de regio.

-Betere aansluiting bij de behoeften van de doelgroep waarbij meerdere GLI aanbieders en varianten tot de mogelijkheden behoord.

-Juiste zorg op de juiste plek realiseren door de burger en de huisarts meer inzicht te geven in de mogelijkheden per GLI aanbieder en GLI interventie d.m.v. een digitaal platform.

- Het vinden van hiaten in het aanbod in de regio waarbij de wens is dat iedere gemeente minimaal 1 aanbieder heeft na afloop van de subsidieregeling.

- Goede samenwerkingsafspraken te maken over borging van de middelen en het samenwerkingsverband.

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Sportbedrijf Arnhem