Mobiele menu

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg dementie Rotterdam

Doel

Palliatieve zorg begint wanneer de diagnose dementie is gesteld. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaats vindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. De visie vanuit beide netwerken is dat de verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg verbetering kan opleveren aan alle mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Werkwijze

Het optimaliseren van palliatieve zorg voor mensen met dementie, door goed op elkaar afgestemde zorg en door de zorg doelmatig te organiseren. Zorg die aansluit bij specifieke wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten.

Het goede voorbeeld biedt deskundigheidsbevordering bij medewerkers netwerken over palliatieve zorg bij mensen met dementie, verbetering in aandacht voor zorgbehoefte bij mensen met dementie op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak, sociale kaarten voor beide netwerken, overdraagbare producten voor andere professionals, zorgorganisaties en netwerken in Nederland, waaronder een aangepaste handreiking.

Producten

Titel: Presentatie
Auteur: Jet van Esch
Link: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl
Titel: presentatie
Auteur: Dorothea Touwen
Titel: presentatie
Auteur: Anneke Boerlage
Link: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl
Auteur: Dorothea Touwen

Verslagen


Eindverslag

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg heeft het netwerk palliatieve NZPR&O en het netwerk Stedelijke Keten Dementie Rotterdam met elkaar verbonden op organisatorisch en uitvoerend vlak voor optimalisatie van palliatieve zorg bij mensen met dementie.

Het afgelopen jaar heeft een focus gelegen op deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie. Hiervoor zijn 2 congressen geweest en een bijeenkomst over de pallialine richtlijn dementie.
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de keten dementie en het netwerk palliatieve zorg.
De samenwerking heeft geleid tot nieuwe inzichten binnen de SKDR. De structuur rondom casuïstiek overleg is gewijzigd op een dusdanige manier dat er sprake kan zijn van duurzame borging in de samenwerking. Dit heeft tevens een positief effect op andere partners in de samenwerking dan het palliatieve netwerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.J. Kempen
Verantwoordelijke organisatie:
Humanitas