Mobiele menu

Samenwerking t.b.v. toekomstbestendige transmurale artrosezorg; wie doet wat voor wie.

Projectomschrijving

Het beeld bestaat dat er onnodig patiënten in de 2e lijn terechtkomen. Wij hebben de ambitie om dit anders te organiseren. Daarom is er onderzoek gedaan naar de verdeling van artrosepatiënten over de 1e en de 2e lijn. Doel was de doelgroep te onderscheiden die na doorverwijzing door de huisarts slechts eenmalig in de 2e lijn terechtkomt, zonder daadwerkelijke behandeling in de 2e lijn. Daarnaast wilden we in kaart brengen wat het voortraject van deze patiënten is bij de huisarts. Wat we zien is dat een derde deel van de geselecteerde patiënten slechts eenmalig door de medisch specialist is gezien. Vaak in combinatie met radiologisch onderzoek, intra-articulaire injectie of beeldvormende diagnostiek. De groep patiënten die slechts eenmalig door de specialist gezien wordt, komt gemiddeld vijf keer bij de huisarts voor hetzelfde type klachten. De vraag is wat het meest doelmatige zorgpad is voor deze patiëntengroep. Hier moeten we nader onderzoek naar doen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Huisartsenzorg in Lansingerland, momenteel geconcretiseerd in een overleggroep tussen het Franciscus Gasthuis & Vlietland (met deelnemers uit het Medisch Specialistisch Bedrijf en de afdeling Transmurale Samenwerking) en Stichting ZONBOOG (o.m. negen gezondheidscentra en vier apotheken) werken samen aan het ontwikkelen van een toekomstbestendig zorgaanbod waarbij de principes van de juiste zorg op de juiste plaats uitgangspunt zijn. Om daarin de volgende stap te zetten is inzicht en objectivering nodig van de zorgvraag. Hoe ziet de zorgvraag er uit in de regio en welke doelgroepen zijn er binnen de populatie te onderscheiden? Door dit in kaart te brengen kan een concrete discussie gevoerd worden over de vraag: wie doet wat voor wie? En daarmee een koers te bepalen voor het toekomstige zorgaanbod in de regio. Als eerste richten wij ons nu op de artrosezorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910059
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.G. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Franciscus Gasthuis & Vlietland