Mobiele menu

Samenwerking wijkverpleegkundige en huisartsenzorg, een verbindende schakel tussen zorg, wonen en welzijn in Kanaleneiland.

In de aandachtswijk Kanaleneiland wonen in verhouding veel jongeren (28%) en niet-westerse allochtonen (65%). Het is de meest multiculturele wijk van Utrecht. In deze wijk werkten 10 wijkverpleegkundigen als zichtbare schakel, naast hun gangbare werk.

Doel

Dat iedere cliënt goed wordt geholpen en begeleid bij problemen op het gebied van gezondheid, welzijn en leefomgeving. Problemen die met elkaar te maken hebben in samenhang oplossen, afgestemd op de cliënt. Daar draait het om.

Werkwijze

De wijkverpleegkundige verkende de problemen en zocht cliënten actief en ongevraagd op. Bijvoorbeeld omdat de huisarts zorgen had over bepaalde situaties. Ze zocht passende hulp en regelde die hulp ook daadwerkelijk. Als ze een cliënt verwees naar een andere hulpverlener, hield ze als coördinator de vinger aan de pols. Dit betekende dat ze ook actief contacten onderhield met zorgverleners, welzijnswerkers en andere betrokkenen.

Resultaten

Er is intensief gewerkt aan de tandem huisarts/wijkverpleegkundigen. De samenwerking is er op gericht dat de huisarts signalen over cliënten die hij/zij zelf niet kan oppakken vanuit de zorg of waarbij de zorgvraag (nog) niet helder is, met vertrouwen overdraagt aan de wijkverpleegkundige.

Verslagen


Eindverslag

In de wijk Kanaleneiland in Utrecht is binnen het project Zichtbare Schakel intensief gewerkt aan de tandem huisarts/wijkverpleegkundigen. De samenwerking is er op gericht dat de huisarts signalen over cliënten die hij/zij zelf niet kan oppakken vanuit de zorg of waarbij de zorgvraag (nog) niet helder is, met vertrouwen overdraagt aan de wijkverpleegkundige.

Kenmerken

Projectnummer:
206010039
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.C. Hoogedoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Buurtzorg Nederland
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.