Samenwerkingsverband Eenzaamheid gemeente Lochem

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Naam netwerk
Samenwerkingsverband eenzaamheid gemeente Lochem

Samenvatting
In de gemeente Lochem is er een sterk samenwerkingsverband met professionals (zorg, welzijn, gemeente) en inwoners uit Lochem rondom het thema eenzaamheid. De professionals die op dit moment onderdeel zijn van het samenwerkingsverband zijn professionals werkzaam bij de wijkverpleging, eerstelijnszorg, welzijn en gemeente. Door dit samenwerkingsverband zijn er het afgelopen jaar twee acties uitgevoerd: Het inventariseren van bestaande (digitale) ontmoetingsmogelijkheden in Lochem en dit inzichtelijk maken voor oudere inwoners (76+) van Lochem. En er is een zorgpad ontwikkeld waarmee betrokkenen inzicht krijgen in oorzaken en gevolgen van eenzaamheid en daardoor preventief kunnen inspelen op het verminderen van eenzaamheid. Door het zorgen dat de juiste persoon er is op het juiste moment.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521926
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. C.E. Butler
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijn Lochem