Mobiele menu

SaNAE implementatieproject

Projectomschrijving

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren; dit zorgt voor een grote ziektelast, die voor een deel voorkómen kan worden. In de SaNAE-studie zijn modellen ontwikkeld die de kans op infecties voorspellen bij een individuele oudere. Deze kans is gebaseerd op het sociale netwerk van deze persoon. In het SaNAE-implementatieproject hebben wij deze modellen geïmplementeerd als een eenvoudig webtool in Limburg. De SaNAE-webtool bevat een korte vragenlijst over iemands sociale netwerk. Vervolgens ontvangt de oudere een persoonlijke risicoscore voor luchtweg- en gastro-intestinale infecties een specifiek preventief advies. Het persoonlijke advies richt zich op (1) het verlagen van het infectierisico, en (2) het vergroten van de kwaliteit van het sociale netwerk. De webtool werd in het afgelopen winterseizoen, middels een persoonlijke uitnodiging aangeboden aan meer dan 10.000 Limburgse ouderen (55+ jaar). We beogen met het implementeren van de SaNAE-webtool bij te dragen aan de preventie van infecties en aan een gezond sociaal netwerk bij ouderen.

Verslagen


Eindverslag

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren; dit zorgt voor een grote ziektelast, die voor een deel voorkómen kan worden. In de SaNAE-studie zijn modellen ontwikkeld die de kans op infecties voorspellen bij een individuele oudere. Deze kans is gebaseerd op het sociale netwerk van deze persoon. In het SaNAE-implementatieproject hebben wij deze modellen geïmplementeerd als een eenvoudig webtool in Limburg. De SaNAE-webtool bevat een korte vragenlijst over iemands sociale netwerk. Vervolgens ontvangt de oudere een persoonlijke risicoscore voor luchtweg- en gastro-intestinale infecties een specifiek preventief advies. Het persoonlijke advies richt zich op (1) het verlagen van het infectierisico, en (2) het vergroten van de kwaliteit van het sociale netwerk. De webtool werd in het afgelopen winterseizoen, middels een persoonlijke uitnodiging aangeboden aan meer dan 10.000 Limburgse ouderen (55+ jaar). We beogen met het implementeren van de SaNAE-webtool bij te dragen aan de preventie van infecties en aan een gezond sociaal netwerk bij ouderen.

Samenvatting van de aanvraag

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren. Dit zorgt voor een grote ziektelast, die voor een deel voorkómen kan worden. Het doel van het SaNAE implementatie project is om de predictieregels uit de SaNAE-studie in het winterseizoen 2018/2019 te implementeren als een simpele webtool voor zelfstandig wonende ouderen (55+) in Limburg. Meer dan 10.000 Limburgse ouderen worden uitgenodigd bij deze implementatie. De SaNAE-predictieregels voorspellen de persoonlijke kans op bovenste en onderste luchtweginfecties, en gastro-intestinale infecties bij ouderen. Deze voorspelling wordt gedaan op basis van kenmerken van iemands sociale netwerk. U kunt daarbij denken aan het aantal contacten dat iemand heeft. Maar ook het type contacten speelt een rol, zoals bijvoorbeeld het aandeel vrienden of familie of het aandeel leeftijdsgenoten in iemands sociale netwerk. Met de implementatie maken wij de predictieregels beschikbaar en makkelijk bruikbaar voor onze eindgebruikers. Om de predictieregels makkelijk toegankelijk en toepasbaar te maken, nemen we ze op in een online webtool. Een webtool biedt de mogelijkheid om op basis van antwoorden op een aantal vragen een score te berekenen en een advies op maat via internet aan te bieden. De webtool wordt gebouwd en beheert door de GGDZL. De SaNAE-webtool bevat een korte vragenlijst waarin ouderen vragen beantwoorden over hun sociale netwerk. Aan de hand van de antwoorden zal een online calculator een risicoscore berekenen voor iemands persoonlijke kans op een infectie. Gebaseerd op de risicoscore ontvangt de oudere vervolgens een specifiek preventief advies. Het persoonlijke advies dat dankzij de risicoscore beschikbaar komt, richt zich op twee belangrijke gezondheidsaspecten: (1) het verlagen van het infectierisico en (2) het vergroten van de kwaliteit van het sociale netwerk. De vragenlijst met de calculator en het specifieke persoonlijke advies voor de individuele oudere vormen samen de SaNAE-webtool. Een belangrijke meerwaarde van de SaNAE-webtool is dat naast het infectierisico, ook inzicht gekregen wordt in de kwaliteit van het sociale netwerk van een oudere. De toekomstige gebruikers van deze webtool zijn zelfstandig wonende ouderen in de Nederlandse bevolking. De implementatie van de webtool is in eerste instantie regionaal opgezet, via de gezondheidsmonitor in Limburg. Bij positieve evaluatie van de webtool zullen de resultaten van de evaluatie verder gebruikt worden om de tool te optimaliseren voor bredere implementatie, zodat wij ook in de toekomst ouderen structureel kunnen bereiken. Hierbij zullen andere websites en organisaties betrokken worden (Thuisarts, RIVM, andere GGDen). Naar verwachting zal het implementeren van de SaNAE-webtool bijdragen aan preventie van infecties bij ouderen en een gezond sociaal netwerk bij ouderen. Daarmee is de SaNAE-webtool de eerste stap naar een bijdrage aan de gezondheidsverbetering bij de groeiende groep van oudere mensen in onze samenleving. Een belangrijke meerwaarde van de SaNAE-webtool is dat naast het infectierisico, ook inzicht gekregen wordt in de kwaliteit van het sociale netwerk van een oudere.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5220020021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S. Brinkhues
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+