Mobiele menu

Sarcomere inefficiency at the heart of hypertrophic cardiomyopathy.

De strijd tegen toxisch eiwit in erfelijke hartziekten

Erfelijke hartspierziekte wordt veroorzaakt door een toxisch eiwit. Wij hebben sterke aanwijzingen dat dit toxische eiwit een energietekort veroorzaakt dat leidt tot hartfalen en hartstilstand. Dit project onderzoekt de veranderingen in het hart die veroorzaakt worden door het energietekort en daardoor leiden tot nieuwe therapieën die het ziekteproces voorkomen.

Battling toxic protein in inherited cardiac disease

Inherited cardiac disease is caused by a toxic protein. We have strong indications that the toxic protein triggers an energy deficit in the heart which causes cardiac disease and sudden death. This project will establish key pathomechanisms triggered by the energy deficit leading to novel therapeutic approaches to treat disease.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
91818602
Looptijd: 84%
Looptijd: 84 %
2018
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J. Velden
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc