Mobiele menu

Schilderswijk/Transvaal; samen gezond en veilig thuis

Projectomschrijving

In de wijken Schilderswijk en Transvaal in Den Haag leeft al langer de wens om de samenwerking tussen partijen in de wijk structureler vorm te geven. Een kerngroep gaat aan de slag om samenwerking op twee niveaus vorm te geven. Als eerste, samenwerking tussen de verschillende huisartsenpraktijken om elkaar te helpen met het in kaart brengen van de kwetsbare ouderen. We onderzoeken wat de praktijken nodig hebben om de structurele zorg aan de kwetsbare ouderen vorm te geven.

Vanuit de samenwerking met de verschillende organisaties die zich richten op de ondersteuning van de oudere inwoner in de wijk zijn tips en tops in de samenwerking benoemd. Hieruit zijn drie onderwerpen gekozen die we in werkgroepen in de komende fase van het netwerk uitwerken. Met daarin aandacht voor de positie van de oudere en bewonersorganisaties. Missie, visie en actiepunten zijn uitgewerkt in een A3 dat sturing geeft aan de ontwikkeling van het netwerk.

Producten

Titel: Schilderswijk Transvaal; Samen gezond en veilig thuis 2023
Auteur: Nelleke Wouters en leden van de kerngroep
Titel: Infografic
Auteur: Nelleke Wouters en Marjolein van der Vlegel
Titel: Presentatie over de ontwikkeling van het samenwerkingsnetwerk in Schilderswijk en Transvaal voor alle achterstands-huisartspraktijken in Den Haag
Auteur: Nelleke Wouters en Rani Akram

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Schilderswijk en Transvaal/samen gezond en veilig thuis In de wijken Schilderswijk en Transvaal in Den Haag leeft al langer de wens om de samenwerking tussen verschillende partijen in de wijk structureler vorm te geven. Tot nu toe is dit niet gelukt omdat de hulpverleners het moeilijk vinden de samenwerking concreet te maken. De subsidiemogelijkheden van ZonMw, samen met de implementatie van de ouderenzorgmodule in de huisartsenpraktijk is een trigger om er nu mee aan de slag te gaan. Een kerngroep van huisartsen, POH’s, praktijkmanager, regio organisatie en coördinator gaan aan de slag om samenwerking op twee niveaus vorm te geven. Als eerste, samenwerking tussen de verschillende huisartsenpraktijken om elkaar te helpen met het in kaart brengen van de kwetsbare ouderen. Hierbij maken we gebruik van de expertise van twee huisartsengroepen die deze werkwijze al ontwikkeld hebben. We onderzoeken wat de praktijken nodig hebben om de module goed te implementeren en de structurele zorg aan de kwetsbare ouderen vorm te geven. Daarnaast is er samenwerking tot stand gebracht met de verschillende organisaties die zich richten op de ondersteuning van de oudere inwoner in de wijk. Vanuit dit initiatief zijn tips en tops in de samenwerking benoemd. Hieruit zijn drie onderwerpen gekozen die we in werkgroepen in de komende fase van het netwerk uitwerken. Binnen de drie onderwerpen is aandacht voor de positie van de inwoner en het betrekken van de patiënt/inwoner en bewonersorganisaties. Missie, visie en actiepunten zijn uitgewerkt in een compact A3 dat sturing geeft aan de ontwikkeling van het netwerk. De samenwerking rondom ouderenzorg zien betrokken organisaties als mooie start om in de toekomst samen te kunnen werken op andere thema’s.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
drs. P.J.J. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgcentrum Akram