Mobiele menu

Schilderwijk Transvaal Oost; samen gezond en veilig thuis

Achtergrond netwerk

Het netwerk in de Schilderswijk/Transvaal in Den Haag is in oprichting. De huisartspraktijken in de wijk hebben aangegeven samen te willen werken, gericht op de kwetsbare oudere bewoner. Contacten zijn gelegd met thuiszorgorganisaties en gemeente en andere zorgpartijen. Tot nu toe is het bij verkennen gebleven.

Doelen project

De partijen willen deze projectmogelijkheid van ZonMw gebruiken om het netwerk daadwerkelijk vorm te geven. Hierbij gaan ze ook contacten leggen met de organisaties in het sociale domein, bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van de gebedshuizen in de wijk.

Het netwerk bevindt zich in een wijk waar verschillende culturen wonen met veel bewoners met een lage SES. Aansluiting bij bewonersorganisaties en gebedshuizen is een belangrijk onderdeel om vanuit samenkracht de knelpunten in de wijk rondom gezond en veilig thuis voor ouderen op te pakken. De in de wijk werkzame hupverleners hebben verschillende culturele achtergronden. Deze achtergronden gebruiken we om contact te leggen met de verschillende groepen bewoners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005091
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgcentrum Akram