Mobiele menu

Schilderwijk Transvaal Oost; samen gezond en veilig thuis

Projectomschrijving

Achtergrond netwerk

Het netwerk in de Schilderswijk/Transvaal in Den Haag is in oprichting. De huisartspraktijken in de wijk hebben aangegeven samen te willen werken, gericht op de kwetsbare oudere bewoner. Contacten zijn gelegd met thuiszorgorganisaties en gemeente en andere zorgpartijen. Tot nu toe is het bij verkennen gebleven.

Doelen project

De partijen willen deze projectmogelijkheid van ZonMw gebruiken om het netwerk daadwerkelijk vorm te geven. Hierbij gaan ze ook contacten leggen met de organisaties in het sociale domein, bewonersorganisaties en vertegenwoordigers van de gebedshuizen in de wijk.

Het netwerk bevindt zich in een wijk waar verschillende culturen wonen met veel bewoners met een lage SES. Aansluiting bij bewonersorganisaties en gebedshuizen is een belangrijk onderdeel om vanuit samenkracht de knelpunten in de wijk rondom gezond en veilig thuis voor ouderen op te pakken. De in de wijk werkzame hupverleners hebben verschillende culturele achtergronden. Deze achtergronden gebruiken we om contact te leggen met de verschillende groepen bewoners.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de wijk Schilderswijk/Transvaal in Den Haag is bij de hulpverleners belangstelling om de samenwerking rondom de kwetsbare oudere inwoner verder structuur te geven. Zij willen hiervoor een wijknetwerk oprichten. De huisartsen nemen hierin het voortouw en gaan samen met diverse organisaties op het gebied van zorg en welzijn en vertegenwoordigers van wijkbewoners, hierover in gesprek. Samen gaan zij aan de slag om het doel, werkwijze en onderwerpen van het netwerk vast te leggen. Dit doen zij o.a. via een verkenning van de wijk en een missie visie traject. Met een intentieverklaring leggen de participanten hun commitment voor het netwerk vast. De Schilderswijk in Den Haag is een wijk met veel verschillende culturen. Het netwerk besteed extra aandacht aan verkennen wat nodig is zodat deze kwetsbare inwoners veilig en gezond thuis verblijven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005091
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Wouters
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgcentrum Akram