Mobiele menu

Scholing over (de vroege signalen van) dementie en de veranderingen in de zorg gericht op verschillende doelgroepen in de regio Midden-Holland.

Projectomschrijving

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft scholing opgezet over vroege signalen van dementie gericht op verschillende doelgroepen. Doel is het vergroten van de veiligheid van mensen met beginnende dementie en hun naasten, kennis over (omgaan met) dementie, het adequaat aankaarten en verwerken van waargenomen signalen en informatie over de veranderende zorg.

Hoe het werkt

De volgende scholing is ontwikkeld.
Voor vrijwilligers:
  • Vroegsignalering, het houdt mij wel bezig
  • Vroegsignalering en meer over dementie
  • De veranderingen in de zorg en mijn rol als vrijwilliger
Voor mantelzorgers:
  • Positieve gespreksvoering
Voor de Marrokaaanse gemeenschap:
  • Bijeenkomsten
  • Training voor leiders bijeenkomst voor de Marokkaanse gemeenschap
In het project is samengewerkt met het Netwerk Dementie Midden-Holland, het NOOM (Netwerk van Organisaties van Ouderen Migranten) en Zorg Verandert.

Wat levert het op

Het volgen van een van de trainingen leidt bij vrijwilligers tot het beter herkennen van signalen van dementie, kennis over wat veranderingen in de zorg betekenen voor de rol van de vrijwilliger. Bij mantelzorgers biedt de training kennis over de toename van het emotionele gevoelsleven bij dementie en reikt hen handvatten aan over hoe hier mee om te gaan. De Marokkaanse gemeenschap krijgt meer inzicht in dementie en dementiezorg. De trainingen zijn goed geëvalueerd.

Voor wie

De trainingen zijn gericht op vrijwilligers, mantelzorgers en de Marokkaanse gemeenschap.

Eindgebruikers

'Het geeft energie' 'Met elkaar als groep hebben we veel kunnen bespreken'.

Meer informatie

Lees meer over de trainingen op de website van Transmuraal Netwerk Noord-Holland

Ook interessant voor u

Producten

Titel: Zakkaartje (A6)"Hoe herkent u iemand met dementie en 10 omgangstips"
Auteur: Transmuraal Netwerk Midden-Holland gebaseerd op het kaartje van Alzheimer Nederland.
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: A5 kaartje, “Signaleren niet pluis gevoel” en signalen bij de cliënt"
Auteur: Transmuraal Netwerk Midden-Holland
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: "Wat is vergeetachtigheid en wat is dementie” met daarin informatie over: waar kunt u terecht, hoe herkent u iemand met dementie, 10 omgangstips bij dementie.
Auteur: Transmuraal Netwerk Midden-Holland
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: Vroegsignalering, het houdt mij wel bezig voor vrijwilligers
Auteur: Transmuraal Netwerk i.s.m. Gemiva SVG
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: "Positieve gespreksvoering" voor mantelzorger en familieleden van mensen met dementie
Auteur: Transmuraal Netwerk Midden-Holland i.s.m. TANDEM (georganiseerd samenwerkingsverband casemanagement)
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: Het voor de Marokkaanse gemeenschap organiseren van bijeenkomsten en informeren over de vroege signalen van) dementie, de veranderende zorg en de bestaande voorzieningen.
Auteur: Transmuraal Netwerk Midden-Holland i.s.m. met NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: "De veranderingen in de zorg en mijn rol als vrijwilliger" voor vrijwilligers
Auteur: Transmuraal Netwerk Midden-Holland i.s.m. het "Programma de Zorg Verandert"
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: De training voor zorgprofessionals uit de regio Midden-Holland die Marokkaans Arabische spreken om de bijeenkomsten voor de Marokkaanse gemeenschap te leiden.
Auteur: NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie
Titel: "Vroegsignalering en meer over dementie"voor vrijwilligers
Auteur: Transmuraal Netwerk Midden Holland i.s.m. het Groene Hart Ziekenhuis
Link: http://www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Dementie/Scholing-Dementie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Transmuraal Netwerk wil in samenwerking met de participanten ZorgBrug (verzorgt trainingen en bijscholingen in de regio), Palet Welzijn(welzijn en vrijwilligers), de gemeenten in de regio Midden-Holland en Alzheimer Nederland Midden-Holland, een scholing opzetten over (de vroege signalen van) dementie en de veranderingen in de zorg gericht op de volgende doelgroepen in de regio Midden-Holland: 1. Vrijwilligers betrokken bij mensen met dementie en hun mantelzorgers 2. Mantelzorgers van mensen met dementie 3. De Marokkaanse gemeenschap

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633300014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Blom
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Transmuraal Netwerk Midden Holland