Mobiele menu

Scholing rondom omgaan met verward gedrag

Dit project heeft bijgedragen aan de Deventer aanpak van verward gedrag, voornamelijk op het gebied van bouwsteen 3: vroegtijdige signalering.

Mental Health First Aid

De interventie die de gemeente Deventer in heeft gezet om deze bouwsteen te versterken is Mental Health First Aid (MHFA). In deze cursus leren professionals en burgers eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen en verward gedrag.

Doel

Doel van het project was om:
•    het kennisniveau over psychische aandoeningen te vergroten
•    stigma tegen te gaan
•    handelingsvaardigheid te vergroten

Samenwerking

In de uitvoering van dit project heeft de gemeente Deventer samengewerkt met Impluz, onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland.

Resultaten

In 9 trainingen zijn 102 professionals, vrijwilligers en inwoners in Deventer geschoold in MHFA. Om duurzame borging te realiseren worden aandachtsfunctionarissen ingezet. Daardoor heeft kennisoverdracht niet alleen gedurende het project plaatsgevonden, maar ook na afloop. Zo kunnen ook nieuwe groepen professionals en burgers blijven profiteren van dit project.

Verslagen


Eindverslag

In het kader van het beter toerusten van vrijwilligers, professionals en inwoners in de gemeente Deventer, in het omgaan met personen met verward gedrag, hebben in 2018 negen Mental Health First Aid (MHFA) cursussen plaats gevonden.
Hieraan hebben in totaal 102 personen deel genomen.
Dit waren professionals, vrijwilligers en inwoners.
Hiermee is gewerkt aan:
1) Vergroten van kennisniveau over psychische aandoeningen bij professionals, vrijwilligers en inwoners in Deventer
2) Tegengaan van stigma
3) Vergroten van de handelingsvaardigheid van professionals, vrijwilligers en inwoners als het gaat om het kunnen omgaan met personen met verward gedrag.

In samenwerking met de gemeente en het maatschappelijk veld worden aandachtsfunctionarissen verward gedrag aangesteld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638023003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Hilarides
Verantwoordelijke organisatie:
Dimence Groep