School des Levens

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Organiseer maatschappelijke projecten met basisschoolkinderen, helemaal op jouw manier. Dat vraagt de School des Levens van alle gemotiveerde jongeren uit de Schilderswijk. Deelnemers volgen eerst inspiratiesessies en trainingen, gaan naar projectbijeenkomsten en krijgen een-op-een begeleiding. Allemaal op basis van eigen behoeftes en rond thema’s als zelfbeeld, religie en sociale vaardigheden. Vervolgens begeleiden en sturen ze vijf zelf geworven basisschoolkinderen in activiteiten die ze bedenken op basis van behoefte van bewoners in de wijk.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Het slechte imago van de Schilderswijk belemmert jonge bewoners in hun ontwikkeling. Ze vinden moeilijker een stage of baan en vinden het lastig aansluiting te vinden vanuit hun leefwereld. De School des Levens daagt hen uit om in actie te komen. Jongeren leren zichzelf beter kennen, ontwikkelen (sociale) vaardigheden, doen positieve ervaringen op en komen zo steviger in hun schoenen te staan. Wanneer ze een diploma ontvangen aan het einde van hun ‘schoolperiode’ zijn zij solide uitgerust om bewuste positieve keuzes te maken met betrekking tot school, werk en vrije tijd. Het officiële certificaat van de School des Levens helpt hen bovendien in de zoektocht naar een baan of stage.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De jongeren leggen contacten buiten hun gebruikelijke kring in de stad, leren de maatschappij beter kennen en zetten zich in voor hun wijk. Ze worden enthousiast doordat ze betekenisvol bezig zijn, en de kans is groot dat zij zich blijvend gaan inzetten en positieve levenskeuzes zullen gaan maken. Ze ontwikkelen zich tot een positief rolmodel voor hun directe omgeving. Dit concept is schaalbaar naar andere steden en wijken.

Onderzoeksvragen voor het project maatschappelijke diensttijd

  • Welke betekenis heeft de School des Levens in het ontdekken en ontwikkelen van de identiteit van de jongeren?
  • Op welke wijze hebben de jongeren bijgedragen aan de samenleving op basis van hun interesse en passies, en de behoefte van bewoners?
  • Welke succesfactoren en belemmeringen zijn te benoemen bij de ontwikkeling en uitvoerig van de School des Levens? En hoe kan vanuit de leerervaring van de proeftuin het concept van School des Levens als invulling van de maatschappelijke diensttijd worden versterkt?
  • Welke voorwaarden zijn er voor de organisatie en de omgeving voor het succesvol uitvoeren van de School des Levens?

Doelgroep

Jongeren van 17 tot 30 jaar

Regio

Den Haag, Schilderswijk

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Stek, stichting voor stad en kerk, wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Met dit doel heeft STEK uiteenlopende projecten in Den Haag en directe omgeving. Stagehuis Schilderswijk is een van hun locaties. Hier wordt al 10 jaar midden in de Schilderswijk van Den Haag aan de empowerment van alle buurtbewoners, en dan met name jongeren, gewerkt. Doelstelling van Stagehuis Schilderswijk is: samen werken aan een sterke samenleving met ruimte voor ontplooiing voor iedereen ongeacht afkomst, achtergrond, religie of sekse. De manier waarop er wordt gewerkt vanuit het Stagehuis is laagdrempelig en gebaseerd op vertrouwen. Ten grondslag aan alle activiteiten vanuit het Stagehuis Schilderswijk ligt een unieke werkwijze, gebaseerd op de presentiefilosofie, outreachend jongerenwerk en methode van Youth Organizing. Deze werkwijze is de basisgedachte voor de proeftuin voor de AMD, School des Levens ; de jongeren zijn de producent van hun eigen diensttijd. Bovendien sluit dit helemaal aan bij het behoefteprofiel van GenerationZ. Vanuit de School des Levens worden jongeren uit de wijk gevraagd zelf maatschappelijke projecten met schoolkinderen te initiëren, te organiseren en uit te voeren, vanuit hun eigen interesse, passie en leefwereld. De School des Levens opent op 1 maart 2019 zijn deuren. Iedere deelnemer zet zich gedurende 6 maanden (doorlooptijd) gemiddelde 8 uur per week in. Hierdoor blijft het voor de jongeren mogelijk de School des Levens te combineren met zijn/haar opleiding of (tijdelijk) werk. De werving van de jongeren start nog voor de opening van de School des Levens op 1 maart 2019. Via Social Media (Facebook, Instagram en Snapchat) wordt met een filmpje door Yassine en Ayoub jongeren opgeroepen om zich aan te melden. Ze kunnen zich inschrijven via de website waar hen ook een korte motivatie wordt gevraagd. Deze motivatie van de jongeren is doorslaggevend voor deelname aan de School des Levens, niet sekse, etnische, sociale of religieuze achtergrond, strafblad, opleidingsniveau of het hebben van een diploma – voorwaarde is dat hij/zij gemotiveerd is om mee te doen en zich op basis van eigen mogelijkheden, interesse en passie samen met elkaar willen inzetten voor de wijk. De begeleiding van de jongeren bestaat uit inspiratiesessies en trainingen, projectteambijeenkomsten, één-op-één begeleiding, peer-to-peer begeleiding en individuele externe training of coaching op basis van behoefte van jongeren. Zoals onder punt 2b is beschreven biedt de School des Levens dan inspiratiesessies aan de jongeren. Het programma wordt bepaald door de jongeren en wordt ingedeeld naar de volgende thema’s: 1. Identiteit en zelfbeeld (week 2) 2. Burgerschap en maatschappelijk bewustzijn (week 3) 3. Participatie en leiderschap (week 4) 4. Religie en maatschappij (week 5) 5. Communicatie en social skills (week 6) Op basis van de inspiratie en handvatten uit de voorgaande weken gaan de jongeren 5 schoolkinderen werven die onder hun leiding een maatschappelijk thema zullen gaan aanpakken. Op basis van de inventarisatie maken de jongeren samen met de kinderen een voorstel voor een activiteit of een project (reeks activiteiten). Dit voorstel presenteren zij aan het projectteam en enkele teamsponsoren. Daarna plannen en organiseren de jongeren de activiteiten zelf. Ze begeleiden en sturen de 5 schoolkinderen in hun team aan om hun project tot een succes te brengen. In de laatste 2 weken van het semester vindt de evaluatie van het project en het semester plaats De School des Levens biedt totaal 30 jongeren (en 150 schoolkinderen) de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een rolmodel voor de kinderen en middels eigen georganiseerd maatschappelijke activiteiten voor de wijk een positieve ervaring op te doen zodat zij de rest van hun leven kunnen terugkijken aan een belangrijk bepalend moment in de ontwikkeling van hun identiteit en zelfbeeld. In de School des Levens worden de jongeren uitgedaagd en gevoed om buiten hun bekende omgeving te leren kijken, luisteren en denken. Naast het aanbod van inspiratiesessie en trainingen die bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun identiteit en skills, biedt de School des Levens: Teamshirt en School des Levens-goodies, vrijwilligersvergoeding, kers-op-de-taart (zelf te bepalen bonus die aansluit bij ontwikkeling van de jongere) en een diploma. De jongeren die het Stagehuis bereikt worden zijn enthousiast als we met hen het plan voor School des Levens delen. Ze zien de meerwaarde voor hun ontwikkeling in het programma en willen van daaruit heel graag iets voor de samenleving in de wijk gaan betekenen. School des Levens is een kleinschalige en lokale proeftuin, waarbij moeilijk bereikbare jongeren uit kwetsbare wijk wel bereikt wordt, geïnteresseerd zijn in en geactiveerd worden tot deelname. Op basis van de manier van werken is dit concept schaalbaar naar andere steden en wijken met vergelijkbare problematiek en populatie.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002039
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Abarkane
Verantwoordelijke organisatie:
Stek - Stichting voor Stad en Kerk