Mobiele menu

School of Mud

‘School of Mud’(SoM) is een multidisciplinaire gecombineerde leefstijlinterventie gebaseerd op de interventie ‘Skills4Life’. De interventie heeft vijf pijlers; bewegen, voeding, gedrag, zelfvertrouwen en ouderparticipatie. Én daarnaast een stoer, gevarieerd en gefaseerd sportprogramma waarbij wij de jongeren eerst trainen om vervolgens de doorstroom naar een sportclub te maken. Door in de belevingswereld van jongeren mee te gaan bieden wij geen suf beweegclubje aan, maar een stoer eigentijds programma waar ze trots op kunnen zijn en waarbij ze letterlijk een mijlpaal behalen en obstakels overwinnen door mee te doen met een obstacle run. Dit geeft een enorme boost aan hun zelfvertrouwen. Het doel is tweeledig, enerzijds om samen met de buurtsportcoach, de scholen en verschillende sportaanbieders een beweegaanbod te creëren, anderzijds om samen met de diëtist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en weerbaarheidstrainer de jongeren én hun ouders te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Verslagen


Eindverslag

‘School of Mud’ (SoM) is een multidisciplinaire gecombineerde leefstijlinterventie gebaseerd op de interventie ‘Skills4Life’. De interventie is gebaseerd op vijf pijlers; bewegen, voeding, gedrag, eigenwaarde en ouderparticipatie. Uit de zorgstandaard kinderen met overgewicht (PON 2011) blijkt dat een multidisciplinaire aanpak de enige effectieve wijze is om overgewicht en obesitas bij kinderen aan te pakken.
Bij het aanbod ligt de nadruk op ontwikkeling en plezier, waardoor we de kans op een lang, actief en gezond leven vergroten.
Daarom is gekozen voor een stoer sportaanbod dat de jongeren uitdaagt. De trend van deze tijd is dat mensen steeds meer
aan individuele sporten doen en opzoek zijn naar speelse bewegingsvormen.

‘School of Mud’(SoM) is een multidisciplinaire gecombineerde leefstijlinterventie gebaseerd op de interventie ‘Skills4Life’. De interventie heeft vijf pijlers; bewegen, voeding, gedrag, eigenwaarde en ouderparticipatie. Én daarnaast een stoer, gevarieerd en gefaseerd sportprogramma waarbij we de jongeren eerst trainen om vervolgens de doorstroom naar een sportclub te maken. Daarbij werken we met moderne sportvormen zoals crossfit, kickboksen, en zelfverdediging. Door in de belevingswereld van jongeren mee te gaan bieden wij geen suf beweeg of overgewichtclubje aan, maar een stoer eigentijds programma waar ze trots op kunnen zijn en waarbij ze letterlijk een mijlpaal behalen en obstakels overwinnen door mee te doen met een obstacle run. Dit geeft een enorme boost voor hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.

inmiddels is de eerste groep halverwege het programma en start de tweede groep binnen 2 weken. Daarna volgen nog 2 groepen.
De eerste groep heeft 16 weken getraind en zal dit weekend 22 sept deelnemen aan de obstacle run Mud Masters. Daarna volgt een lessenreeks fitness en weerbaarheidstraining. Als laatst krijgen zij proeflessen aangeboden om zo een sport naar keuze te vinden.
Dit programma is gecombineerd met leefstijllessen gegeven ana ouders en kinderen gericht op voeding, gedrag en bewegen. Ook worden zij gemonitord door middel van fittesten en evaluaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007531
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Walrave
Verantwoordelijke organisatie:
Slim Fysio