Mobiele menu

Schooljudo in Nijmegen

"Schooljudo in Nijmegen!" is een initiatief van Judo Tomoda, waaraan zullen deelnemen basisscholen in lage SES wijken, sportbedrijf Nijmegen en buurtsportcoaches uit de betreffende wijken, de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, Stichting Leergeld Nijmegen en Schooljudo. De gezamenlijke ambitie is de sociale en motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen in lage Sociaal Economische Status (SES)-wijken te bevorderen, en van daaruit de sportparticipatie van deze doelgroep te verhogen. De wijkscan en de gezondheidsagenda 2017-2020 van de gemeente Nijmegen bevestigen dat uitvoering geven aan deze ambitie hard nodig is i.v.m. stagnerende sportdeelname onder de jeugd in de leeftijd 4 t/m 12 jaar in deze wijken. De partners gaan structureel samenwerken teneinde de sportparticipatie te verhogen. De leerlingen van de scholen zijn voor het overgrote deel woonachtig in de buurten en zijn moeilijk bereikbaar voor de traditionele sportaanbieders.

Verslagen


Eindverslag

Schooljudo in Nijmegen! is een project uitgevoerd door Judo Tomoda. Gedurende de looptijd van dit project hebben ruim 1500 kinderen in de wijken Dukenburg en West in Nijmegen gewerkt aan vaardigheden voor het leven. In het eerste schooljaar is gewerkt aan de kernwaarde vertrouwen en in het tweede schooljaar aan de kernwaarde samenwerken. Daarnaast zijn de kernwaarden respect, discipline, beheersing en weerbaarheid aan bod gekomen met veel plezier. Er zijn 8 scholen, 60 groepen, ruim 80 docenten en zo'n 3000 ouders bereikt met Schooljudo in Nijmegen!

De gezamenlijke ambitie om de sociale en motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen in lage Sociaal Economische Status-wijken te bevorderen, en van daaruit de sportparticipatie van deze doelgroep te verhogen is geslaagd. Ondanks de COVID-19 pandemie is de club gegroeid van 331 naar 366 leden. 6 % van de kinderen sport via Stichting Leergeld Nijmegen.

De samenwerking die in gang is gezet dankzij het ZonMW project Schooljudo in Nijmegen! zal na dit project in verschillende vormen door blijven gaan, dit is een samenwerking tussen basisscholen, sportbedrijf Nijmegen en buurtsportcoaches uit de betreffende wijken, de gemeente Nijmegen, Stichting Leergeld Nijmegen en Schooljudo.

"Schooljudo in Nijmegen!" is een initiatief van Judo Tomoda, sportbedrijf Nijmegen, buurtsportcoaches uit lage SES-wijken de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, Stichting Leergeld Nijmegen en Schooljudo. Tijdens dit project is tot nu toe op 8 basisscholen in lage SES-wijken Schooljudo gegeven.

In het afgelopen schooljaar (2018-2019) hebben 60 basisschool klassen tijdens de gymles judolessen gevolgd volgens het Schooljudo principe. De lessen zijn gegeven volgens 7 belangrijke waarden: Vertrouwen, Plezier, Respect, Samenwerken, Discipline, Beheersing en Weerbaarheid.

De gezamenlijke ambitie is de sociale en motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen in lage Sociaal Economische Status (SES)-wijken te bevorderen, en van daaruit de sportparticipatie van deze doelgroep te verhogen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007344
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Bicknell
Verantwoordelijke organisatie:
Judo Centre Tomoda