Mobiele menu

Schooljudo.nl in lage inkomenswijken in Almere-Haven

Projectomschrijving

In 2 jaar tijd hebben op 5 basisscholen 1347 kinderen kennisgemaakt met judo door 6 weken per jaar deel te nemen aan de interventie Schooljudo. De doelgroep in Almere-Haven was bewust gekozen, omdat deze doelgroep moeilijker naar sportaanbod te leiden bleek. Dat is wederom bevestigd. Ook Van de Kamp Sport met samenwerkingspartners Schooljudo, De Schoor en Gemeente Almere hebben niet de gewenste resultaten bereikt in doorstroom. Aantekening: er wordt buiten de verenigingen en clubs naschools al heel veel aangeboden aan deze doelgroep, waardoor zij zeker wel in beweging komen.

Verslagen


Eindverslag

In 2 jaar tijd hebben op 5 basisscholen 1347 kinderen kennisgemaakt met judo door 6 weken per jaar deel te nemen aan de interventie Schooljudo. De doelgroep in Almere-Haven was bewust gekozen, omdat deze doelgroep moeilijker naar sportaanbod te leiden bleek. Dat is wederom bevestigd. Ook Van de Kamp Sport met samenwerkingspartners Schooljudo, De Schoor en Gemeente Almere hebben niet de gewenste resultaten bereikt in doorstroom. Aantekening: er wordt buiten de verenigingen en clubs naschools al heel veel aangeboden aan deze doelgroep, waardoor zij zeker wel in beweging komen.

Het eerste jaar Schooljudo in Almere-Haven is succesvol verlopen. Er hebben bijna 800 kinderen tussen 4-11 jaar meegedaan tijdens het 6-weeks programma onder schooltijd. Na de afsluitende clinic met wereldkampioen Ruben Houkes en Nederlandse topper Neal van de Kamer stroomden er 32 kinderen door naar de naschoolse lessen. Het aantal kinderen wat daarvan lid werd was 10. Al met al goede cijfers, maar volgend jaar willen we het doorstroompercentage van fase 1 naar 2, maar ook van fase 2 naar 3 flink verhogen.

Het project is ook in lokale kranten onder de aandacht gebracht. Er stond een artikel in Almere Dicht bij en Almere deze week.

De judoleraren van Van De Kamp Sport hebben deskundigheidsbevordering gehad door het bijwonen van de Entertrainersdag op 13 september. Dit in het teken van train de trainer.

Samenvatting van de aanvraag

Van de Kamp Sport wil middels de Sportimpuls per jaar 800 kinderen op 6 basisscholen in 2 jaar kennis laten maken met de interventie Schooljudo.nl. Schooljudo.nl zien wij als uitgelezen mogelijkheid om structureel judo op basisscholen aan te bieden. Schooljudo.nl heeft een totaal lespakket ontwikkeld en heeft de afgelopen 9 jaar op circa 1200 scholen programma’s uitgevoerd. Wij richten ons op de wijken Centrum Almere-Haven, De Werven, De Hoven, De Grienden en De Wierden in het stadsdeel Almere-Haven. Deze wijken scoren op het gebied van inkomen als sportparticipatie slecht. Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau scoren deze wijken matig tot slecht op deze onderdelen. Wat betreft lage inkomens ligt elke wijk, behalve De Grienden, boven het gemeentelijk als landelijk percentage. Daarnaast ligt in deze wijken het percentage lidmaatschappen op basis van KISS-gegevens ver onder het landelijk gemiddelde. Ook onder de doelgroep kinderen van 6-10 jaar ligt het percentage onder het landelijk gemiddelde. Middels het programma van Schooljudo.nl willen wij bijdragen aan een verhoging van de sportparticipatie in de wijk. Aangezien de ouderbetrokkenheid een must is om jeugd aan het sporten te krijgen, wil Van de Kamp Sport hier sterk op inzetten. Zowel in communicatie naar de ouders, maar ook door deelname van ouders aan activiteiten in de wijken. Wij werken samen met Topjudo Almere, Schooljudo.nl , Stichting de Schoor en zes basisscholen. De gemeente Almere steunt de aanvraag. Schooljudo.nl zorgt voor expertise op het gebied van organisatie, coördinatie en planning. De Schoor beschikt over kennis van de wijken en legt de verbinding op lokaal niveau. De scholen hebben aangegeven graag deel te nemen aan een judoprogramma op school. Ze leren met judo zowel motorische als sociale vaardigheden en dat is in deze wijken zeer welkom. Het opzetten van een dependance centraal in Almere-Haven zorgt voor grotere kans van het structureel in beweging krijgen van de doelgroep.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003332
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van de Kamp
Verantwoordelijke organisatie:
Van De Kamp Sport