Mobiele menu

Schoolsportvereniging Beijum

Projectomschrijving

We zijn trots op hetgeen we bereikt hebben met de SSV. Middels een goede strategie, te weten een goede communicatie met de samenwerkingspartijen, een goede promotie van activiteiten door middel van een duidelijke website, flyeren en binnenschools clinics te verzorgen en een goede kwaliteit van de georganiseerde activiteiten heeft de SSV mooie resultaten behaald. In totaal zijn er 6 verschillende SSV's gerealiseerd. Gemiddeld heeft elke SSV een constante doorstroming gehad richting de vereniging, naar een structureel lidmaatschap, en een constante aanvulling van deelnemers aan de SSV. Gemiddeld kende elke SSV 12 deelnemers. Uitzondering hierop waren de SSV's freerunning en floorball die beide gemiddeld 25 deelnemers hadden. Na de subsidieperiode zijn er vijf van de zes opgezette SSV die hun lessen gaan continueren met een aangepast tarief. Het grootste resultaat is dat kinderen een sport hebben gevonden die bij ze past en die ze structureel willen uitvoeren.

Verslagen


Eindverslag

We zijn trots op hetgeen we bereikt hebben met de SSV. Middels een goede strategie, te weten een goede communicatie met de samenwerkingspartijen, een goede promotie van activiteiten door middel van een duidelijke website, flyeren en binnenschools clinics te verzorgen en een goede kwaliteit van de georganiseerde activiteiten heeft de SSV mooie resultaten behaald. In totaal zijn er 6 verschillende SSV's gerealiseerd. Gemiddeld heeft elke SSV een constante doorstroming gehad richting de vereniging, naar een structureel lidmaatschap, en een constante aanvulling van deelnemers aan de SSV. Gemiddeld kende elke SSV 12 deelnemers. Uitzondering hierop waren de SSV's freerunning en floorball die beide gemiddeld 25 deelnemers hadden. Na de subsidieperiode zijn er vijf van de zes opgezette SSV die hun lessen gaan continueren met een aangepast tarief. Het grootste resultaat is dat kinderen een sport hebben gevonden die bij ze past en die ze structureel willen uitvoeren.

Kinderen in de basisschoolleeftijd, die wonen en leven in de wijk Beijum, waar weinig sportverenigingen aanwezig zijn, de mogelijkheid bieden om in hun directe woon- en leefomgeving in georganiseerd verband, structureel te sporten. Daarnaast: •Het tegengaan van overgewicht en bewegingsarmoede onder basisschoolleerlingen •Het vergroten van de sociale competenties van de basisschoolleerlingen •Het verbeteren van de integratie en leefbaarheid van de wijk •Het vergroten van de ouderbetrokkenheid en de doorstroming van de kinderen richting de sportvereniging te bevorderen Subdoelen:•Alle kinderen de basisscholen Dom Helder Camara en OBS de Beijumkorf zijn op de hoogte van de SSV. •Binnen twee jaar tijd zijn 5 SSV gerealiseerd •10% van de kinderen wordt binnen twee jaar tijd structureel lid van de SSV •3% van de kinderen wordt lid van de sportvereniging

De SchoolSportVereniging (SSV) Beijum heeft in de periode 1-11-2014 / 1-11-2015 een moeizame start gekend. Er is veel energie gestoken in het verschaffen van meer informatie over de Schoolsportvereniging en hierbij zijn ook de aanwezige onduidelijkheden weggenomen. De verenigingen in Beijum zijn altijd enthousiast geweest over het project maar de scholen waren uiteindelijk nog onvoldoende op de hoogte van de rol die hun moeste vervullen.

In dezelfde periode zijn er in Beijum twee succesvolle SSV gestart welke nu nog steeds naar tevredenheid doorlopen. Per 1 september 2015 zijn hier twee Schoolsportverenigingen bij zijn gekomen waardoor we kunnen concluderen dat de Schoolsportvereniging is los gekomen.

Samenvatting van de aanvraag

De SchoolSportVereniging (SSV) Beijum heeft tot doel kinderen structureel sport aan te bieden in hun eigen wijk of in de buurt van school. In de SSV werken basisscholen en sportverenigingen samen om kinderen te laten sporten. Dit wordt gedaan door het sportaanbod en de woon- en leefomgeving dichter bij elkaar te brengen. Waar de kinderen normaal gesproken naar de vereniging toe moeten, brengt de SSV de vereniging naar de kinderen toe. Voor het verzorgen van de diverse sporttrainingen in de wijk Beijum, doet de SSV een beroep op sterke sportverenigingen. De deelnemende sportverenigingen krijgen hiermee een satellietlocatie in de wijk. Dat levert niet alleen nieuwe leden op, maar sportverenigingen dragen op deze manier ook bij aan een gezonde en sportieve toekomst voor de Groningse jeugd in de wijk Beijum. Daarnaast krijgt de wijk met de komst van SSV een positieve impuls. Trainers van de sportverenigingen verzorgen direct na schooltijd trainingen op of in de buurt van scholen waardoor de kinderen in hun directe omgeving structureel kunnen sporten. De kinderen worden gewoon lid van de vereniging en gestimuleerd om mee te doen in de reguliere competitie waarbij de trainingslocatie in de wijk blijft. De keuze voor de sporten is een belangrijk onderdeel van de SSV. Afgaand op de interesses van de leerlingen en de nabijheid van de verenigingen worden meerdere sportverenigingen aan de SSV gekoppeld. Hierdoor ontstaat niet alleen een gevarieerd aanbod, maar vervult het ook de behoefte van de kinderen. Een andere succesfactor van de SSV is de aanwezigheid van het Jeugdsportfonds. Wanneer ouders niet de financiële mogelijkheden hebben om hun kinderen lid te laten worden van een sportvereniging, kunnen zij in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. Door op de scholen aandacht te besteden aan de mogelijkheden van dit fonds, kan naast de afstandsdrempel, ook de financiële drempel weggenomen worden, om het sporten voor kinderen mogelijk te maken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003328
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Lindeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Sung Zang