Mobiele menu

SCOOP: SCreening op Ondervoeding en Obesitas bij Patiënten met Covid-19 en andere ziekten

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht of obesitas. Dit gaat gepaard met een verhoogd risico en een ongunstig beloop van Covid-19. Daarnaast wordt bij Covid-19, maar ook bij kanker en andere ziekten, vaak ondervoeding en verlies van spiermassa gerapporteerd. Ondervoeding en overgewicht of obesitas kunnen (binnen één individu) naast elkaar bestaan. Het is nog onduidelijk welke mechanismen ertoe bijdragen dat het beloop van Covid-19 en andere ziekten slechter is bij overgewicht en obesitas, bij ondervoeding, en bij de combinatie van beide. Middels literatuuronderzoek en database-onderzoek (Covid-19 en kanker, meer dan 150.000 deelnemers) willen wij identificeren welke parameters van voeding(stoestand) geassocieerd zijn met een ongunstig beloop van ziekte. Daarnaast beogen wij middels een klinische studie een eenvoudig screeningsinstrument te ontwikkelen voor het herkennen van de combinatie van ondervoeding en overgewicht of obesitas in de klinische praktijk

Kenmerken

Projectnummer:
10430122210002
Looptijd: 36%
Looptijd: 36 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.A.E. De van der Schueren
Verantwoordelijke organisatie:
HAN University of Applied Sciences