Mobiele menu

SCREEN: Supporting Clinical Rules in the Evaluation of Elderly patients with Neuropsychiatric disorders

Als gevolg van het ouder worden van de Nederlandse bevolking hebben steeds meer mensen meerdere ziekten tegelijk. Vooral oudere mensen hebben naast suikerziekte (diabetes) en hartkwalen vaak ook last van vergeetachtigheid (dementie), onrust of Parkinson. Hiervoor moeten zij diverse medicijnen tegelijk slikken waardoor problemen kunnen ontstaan.

Resultaat

Voor de arts en apotheker is een computerprogramma, de Clinical Rule Reporter (CRR), ontwikkeld dat kan meehelpen deze problemen te voorkomen. Er is niet alleen gekeken naar de invloed van de verschillende geneesmiddelen op elkaar, maar ook naar de lab-waarden en de individuele kenmerken van een patiënt. In diverse verpleegtehuizen is het computerprogramma CRR getest en goed bevonden. Uitgangspunt daarbij is ‘medicatie op maat’ te realiseren, omdat hierdoor de patiënt beter behandeld kan worden.

Producten

Titel: Poster: Evaluation of clinical rules in a standalone pharmacy based clinical decision support system for hospitalized and nursing home patients.
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREAM: an update
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Poster: CLEAR study - Clinical and Laboratory data Evaluation for an appropriate medication review
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Poster:The value of computer assisted medication review in hospitalised patients.
Titel: Presentation about CLEAR study and Clinical Rule Reporter (CRR)
Titel: Presentation in Nursing Homes Vivre about the SCREEN project.
Titel: Presentation in Nursing Homes Orbis about the SCREEN project.
Titel: Poster: Supporting Clinical Rules in the Evaluation of Elderly patients with Neuropsychiatric disorders.
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN: the outlines.
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN - the second generation of medicationsurveillance.
Titel: Presentatie: SCREEN-update
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN: the relevance of different variables when performing medication reviews.
Titel: Presentation about the main study intention and first pilot study.
Titel: Presentatie: Update SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN: an update
Titel: Presentatie: Clinical rules in de praktijk
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN
Titel: Presentatie: SCREEN-an update
Titel: Presentatie: SCREEN project
Titel: Poster:The development and optimisation of a clinical rule.
Titel: Poster:Developing and optimising a clinical decision support system.
Titel: Usually available clinical and laboratory data are insufficient for a valid medication review: a crossover study.
Auteur: Hurkens K.P.G.M, Mestres Gonzalvo C, de Wit H.A.J.M, van der Kuy P.H.M, Janknegt R, Verhey F, Schols J.M.C.A, Stehouwer C.D.A, Winkens B, Mulder W.
Magazine: Journal of Nutrition, Health and Aging
Titel: A fully automated medication review?
Auteur: Hugo A. J. M. de Wit, Carlota Mestres Gonzalvo, Rob Janknegt, Jos M. G. A. Schols, Paul-Hugo M. van der Kuy.
Magazine: International Journal of Clinical Pharmacy
Titel: Covariates that influence the quality of a medication review
Auteur: Carlota Mestres Gonzalvo, Kim PGM Hurkens, Hugo AJM de Wit, Rob Janknegt, Jos Schols, Wubbo J Mulder, Frans R Verhey, Bjorn Winkens, Paul-Hugo M van der Kuy
Magazine: European Journal of Hospital Pharmacy Practice
Titel: Development of a computer system to support medication reviews in nursing homes.
Auteur: HAJM de Wit, C Mestres Gonzalvo, KP Hurkens, WJ Mulder, R Janknegt, JMGA Schols, FR Verhey, and PHM van der Kuy.
Magazine: International Journal of Clinical Pharmacy
Titel: Evaluation of clinical rules in a standalone pharmacy based clinical decision support system for hospitalized and nursing home patients.
Auteur: Hugo AJM de Wit, Carlota Mestres Gonzalvo, Kim Hurkens, Jenny Cardenas, Rob Janknegt, Paul-Hugo M van der Kuy, Bjorn Winkens, Jos MGA Schols.
Magazine: International Journal of Medical Informatics
Titel: To what extent is clinical and laboratory information used to perform medication reviews in the nursing home setting? the CLEAR study
Auteur: Mestres Gonzalvo C, Hurkens K.P.G.M, de Wit H.A.J.M, van Oijen B.P.C, Janknegt R, , Schols J.M.C.A, Mulder W, Verhey F, Winkens B, van der Kuy P.H.M.
Magazine: Therapeutics and Clinical Risk Management
Titel: A Survey on Medication reviews in elderly patients: substantial variation in dialy practice.
Auteur: Hurkens K.P.G.M, Mestres-Gonzalvo C, de Wit H.A.J.M, van der Kuy P.H.M, Janknegt R, Verhey F, Schols J.M.C.A, Stehouwer C.D.A, Mulder W.
Magazine: Journal of Gerontology & Geriatric Research
Titel: Medicatiemanagement bij de oudere patiënt: de ontwikkeling van SCREEN.
Auteur: Hurkens KPGM, de Wit HAJM, Mestres Gonzalvo C, van der Kuy PHM, Janknegt R, Verhey F, Schols JMGA, Mulder W.
Magazine: Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO)
Titel: Wat weten de patiënt en zijn hulpverlener: de meerwaarde van een huisbezoek door de praktijkondersteuner bij de medicatiebeoordelingen van patiënten met polyfarmacie in de eerste lijn.
Auteur: D. Bosch-Lenders, M. van den Akker, H. E. J. H. Stoffers, H. van der Kuy, J. M. G. A. Schols, J. A. Knottnerus.
Magazine: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Titel: Abstract: Evaluation of clinical rules in a clinical decision support system for hospitalised and nursing home patients.
Titel: Clinical practice of medication reviews in institutional care settings for older people in the Netherlands: an explorative survey
Auteur: Hugo AJM de Wit, Bjorn Winkens, Carlota Mestres Gonzalvo, Kim Hurkens, Rob Janknegt, Jos MGA Schols, Paul-Hugo M van der Kuy.
Magazine: European Journal of Hospital Pharmacy Practice
Titel: Medication surveillance on intravenous cytotoxic agents: a retrospective study.
Auteur: Brigit van Oijen, Rob Janknegt, Hugo de Wit, Frank Peters, Harry Schouten, Hugo van der Kuy.
Magazine: International Journal of Clinical Pharmacy
Titel: Zorgvisie: "Klinische regels verhogen medicatieveiligheid"
Titel: Software systeem: de Clinical Rule Reporter (CRR)
Titel: Extracties modules
Titel: Rob Janknegt en H. van der Kuy editors: European Journal of Hospital Pharamcy. Themed issue is Medication Reviews
Titel: CSV Tester
Titel: Informatieve website: clinical rules
Link: http://www.clinicalrules.nl
Titel: Documentatie: Inhoudelijke beschrijving Rules
Titel: Clinical Rule engine (CRE)
Titel: Documentatie: Instructie starten
Titel: Pharmaceutical care in oncology
Auteur: Brigit van Oijen

Verslagen


Eindverslag

Door het gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen neemt de kans op een niet-optimale behandeling toe. Allereerst kunnen de geneesmiddelen elkaar tegenwerken en bepaalde ziektes bij mensen verergeren, maar het kan er ook toe leiden dat artsen ten onrechte terughoudend zijn met het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen. Deze situatie zal versterkt plaatsvinden in verpleeghuizen. Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk dat er regelmatig een beoordeling/bewaking van het geneesmiddelgebruik (medicatie review) plaatsvindt door zorgverleners (arts en apotheker). Naast het gegeven dat deze medicatie review veel tijd in beslag neemt en al snel na het uitvoeren achterhaald kan zijn doordat er nieuwe gegevens beschikbaar komen, blijft het een momentopname, waarbij je afhankelijk bent van de kennis en oplettendheid van de betreffende zorgverleners.
In het onderzoek werd een computerprogramma, de Clinical Rules Reporter (CRR), ontwikkeld welke de zorgverleners bij een medicatie review kan ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben we onderzocht:
- welke aspecten van belang zijn voor het uitvoeren van een kwalitatief goede medicatie review;
- de toegevoegde waarde van verschillende databronnen (medicatie, laboratoriumgegevens en medische voorgeschiedenis);
- hoe verschillende zorgverleners presteren bij het reviewen van een gestandaardiseerde casus. Het computerprogramma CRR is zodanig ontwikkeld dat het artsen en apothekers ondersteunt bij medicatie reviews. De afgelopen jaren is CRR uitgebreid getest in een ziekenhuisomgeving waarbij de effecten van het gebruik van de CRR ten opzichte van de huidige manier van medicatie bewaking (usual care) met elkaar vergeleken werd;
- Tegelijkertijd hebben we het computerprogramma ontwikkeld dat ons ondersteunt bij de automatische medicatie reviews. Dit programma hebben we uitgebreid getest in het ziekenhuis. We hebben het programma zodanig weten te optimaliseren dat van de 100 “waarschuwingssignalen (alerts)”er 80 klinisch relevant zijn. Dit heeft er toe geleid dat het programma niet alleen in het ziekenhuis wordt gebruikt maar nu ook in andere instellingen geïmplementeerd wordt.
Een andere studie (SCREAM) wordt momenteel in verpleeghuizen uitgevoerd om te kijken of het gebruik van het programma CRR boven op de reguliere zorg toegevoegde waarde heeft.

Door het gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen neemt de kans op een niet-optimale behandeling toe. Allereerst kunnen de geneesmiddelen elkaar tegenwerken, kunnen geneesmiddelen bepaalde ziektes bij de mensen verergeren, maar kan het ook er toe leiden dat artsen ten onrechte terughoudend zijn met het voorschrijven van nieuwe geneesmiddelen. Deze situatie zal versterkt plaats vinden in verpleeghuizen.
Om de behandeling te optimaliseren is het belangrijk dat er regelmatig een beoordeling van het geneesmiddel gebruik (medicatiereview) plaatsvindt door arts en apotheker. Naast het gegeven dat deze medicatiereview veel tijd in beslag neemt en al snel na het uitvoeren achterhaald kan zijn doordat er nieuwe gegevens beschikbaar komen, blijft het een momentopname, waarbij je afhankelijk bent van de kennis en oplettendheid van de betreffende zorgverleners.
In het huidige onderzoek wordt een computerprogramma ontwikkeld welke de zorgverlener bij een medicatiereview kan ondersteunen (CRR = Clinical Rules Reporter).
In de afgelopen 2 jaar hebben we onderzocht welke items van belang zijn voor het uitvoeren van een kwalitatief goede medicatiereview, wat de toegevoegde waarde is van de verschillende kennisbronnen (medicatie, laboratoriumgegevens, medische voorgeschiedenis) en hoe verschillende zorgverleners presteren bij het reviewen van een gestandaardiseerde casus.
Tegelijkertijd hebben we het computerprogramma ontwikkeld dat ons moet gaan ondersteunen bij de automatische medicatiereviews. Dit programma wordt momenteel uitgebreid getest in een ziekenhuissituatie.
Onze aandacht richt zich nu op het vullen van de kennisbank (reeds meer dan 350 clinical rules beschikbaar) en het opzetten van een studie om het effect van de CRR ten opzichte van de huidige zorg aan te tonen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
113101001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.H.M. van der Kuy
Verantwoordelijke organisatie:
Orbis Medisch Centrum