SDG Traineeship

Projectomschrijving

MDT-reis

Studenten of net afgestudeerden op hbo- of wo-niveau kunnen hun MDT invullen met een SDG-Traineeship waarin zij meewerken aan duurzame ontwikkelingsdoelen. SDG staat voor ‘Sustainable Development Goals’. De jongeren volgen trainingen over werken aan duurzaamheid en helpen als junior duurzaamheidsadviseur mee aan het realiseren van wereldwijde doelen voor een duurzame toekomst. Denk aan projecten voor het tegengaan van voedselverspilling, de ontwikkeling van duurzame kleding, of het omscholen van vluchtelingen. De jongeren doen hun traineeship in opdracht van gastorganisaties uit de netwerken van het SDG House Amsterdam, The Rock Group en hun partners. De gastorganisatie formuleert een concrete, afgebakende opdracht voor een jongerenprojectteam van ongeveer 6 jongeren. Een project duurt 4 maanden en de jongeren werken gemiddeld 1 dag per week. Ze krijgen een intensieve training en begeleiding van  duurzaamheidsprofessionals van The Rock Group.

Betekenis

  • Voor jongeren

De trainees maken kennis met de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties, zoals afval verminderen en recyclen of overal betaalbare en duurzame energie leveren.
Zij leren op een professionele, ondernemende manier werken aan duurzaamheid. Dit is waardevol voor hun traineeship én voor hun verdere carrière.
Alle jongeren worden gekoppeld aan een passend project in hun eigen omgeving.  Het grootste deel van het werk voeren de trainees uit als team; samen brengen zij het project tot een goed einde. Elk traineeship begint en eindigt met een groot netwerkevenement met interessante organisaties. Zo hebben de trainees de kans om gelijk te werken aan hun netwerk en cv.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het SDG Traineeship is waardevol voor de trainees, maar ook voor de gastorganisaties. Zij profiteren immers van de frisse kijk en adviezen van de jonge professionals. Ook de maatschappij heeft baat bij de SDG Traineeships: de jongeren helpen namelijk duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren die essentieel zijn voor de hele samenleving. Zodoende is het SDG Traineeship een mooie kans voor alle betrokken partijen.

Doelgroep

Jongeren van 18-27 jaar

Regio

Landelijk

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Het SDG Traineeship is een nieuw initiatief binnen de maatschappelijke diensttijd en is ontwikkeld om jongeren bekend te maken met de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), ze hierover te enthousiasmeren en ze voor te bereiden om met de SDG’s aan de slag te gaan in hun carrière. De Sustainable Development Goals zijn de in 2015 door de Verenigde Naties (VN) vastgestelde doelstellingen voor mondiale duurzame ontwikkeling. De jongeren die deelnemen aan het SDG-traineeship zijn (aankomend) student of afgestudeerd. Zij worden o.a. geworven via de netwerken van Green Offices en andere partners. Tijdens het traineeship zullen zij zich gedurende vier maanden één dag per week inzetten voor project omtrent de implementatie van de SDG’s. Zij voeren dit project uit in opdracht van een gastorganisatie; een organisatie die werkt aan de SDG’s en een concrete, afgebakende opdracht voor een jongeren projectteam formuleert. Deze organisaties worden geworven uit de netwerken van het SDG House Amsterdam, SDG-Huis partners, TheRockGroup en de andere partners. De trainees worden intensief begeleid en getraind door de duurzaamheid professionals van TheRockGroup, die ook zal toezien dat de opdracht matcht met de projectteams. Het SDG-Traineeship creëert waarde voor de trainees (kennis over de SDG’s, professioneel netwerk,professionele skills en samenwerking in multidisciplinaire teams), de gastorganisaties (het geleverde advies door de jongeren) en de maatschappij (de implementatie van de SDG’s en de betrokkenheid van jongeren bij deze doelen). De organisaties in dit partnership werken professioneel aan de SDG’s en het betrekken van (jonge) professionals bij hun werk aan de SDG’s. Zodoende is het SDG Traineeship een geweldige kans voor alle betrokken partijen.

Kenmerken
Projectnummer:
743004009
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Wagemakers
Verantwoordelijke organisatie:
KIT Royal Tropical Institute