Mobiele menu

SecondMoov Fit Thuis beweeginterventies

Projectomschrijving

SecondMoov biedt ouderen met beweegklachten het FitThuis beweegprogramma aan, bestaande uit:
1. Persoonlijke, online en kortdurende beweeginterventie door een persoonlijke beweegcoach;
2. Motivatie op maat gericht op een langdurig gedragsveranderend effect;
3. Ondersteuning door het sociale & professionele netwerk bij het behalen van beweegdoelen.

De gebruiksvriendelijke, geavanceerde FitThuis beweegapplicatie verhoogt de effectiviteit van de beweeginterventie en digitaliseert de rol van de beweegcoach. Met de app wordt de motivatie van ouderen frequent en passend bij het individu geprikkeld.

Het resultaat is een blijvende gedragsverandering ten aanzien van bewegen wat resulteert in een toename van zelfredzaamheid, minder eenzaamheid en (sterk) afnemende zorgkosten.

We bereiken ouderen primair via thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten, revalidatiecentra, leefstijlcoaches en sportcoaches.

Verslagen


Eindverslag

SecondMoov ontwikkelt persoonlijke, digitale beweegprogramma’s in verschillende segmenten van de gezondheidszorg. We ondersteunen cliënten, bewoners en kwetsbare groepen met het FitThuis beweegprogramma om langer zelfredzaam te blijven en/of de zorgbehoefte te minimaliseren.

De gebruiksvriendelijke, geavanceerde FitThuis beweegapplicatie verhoogt de effectiviteit van de beweeginterventie en digitaliseert de rol van beweegcoaching. Met de app wordt de motivatie van de doelgroepen frequent en passend bij het individu geprikkeld.

Het resultaat is een blijvende gedragsverandering ten aanzien van bewegen wat resulteert in een toename van zelfredzaamheid, minder eenzaamheid en een verlaging van de zorgbehoefte per cliënt. We werken bij de implementatie van de beweegprogramma’s intensief samen met VVT-organisaties, fysiotherapeuten, revalidatiecentra, gemeenten en zorgverzekeraars.

Samenvatting van de aanvraag

SecondMoov biedt schaalbare, online beweegprogramma’s met ?persoonlijke begeleiding gericht op kwetsbare ouderen. We hebben een aantal uitdagen waar we een coach voor willen inzetten: - Schaalbaarheid: door slimgebruik te maken van de bestaande zorginfrastructuur, ondersteund door onze beweegapplicatie en onze expert coaches, zouden we in staat moeten zijn om het beweeggedrag van 200 ouderen per FTE/maand succesvol te veranderen. Hoe organiseren we dit en hoe prioriteren we de stappen hier naartoe? - Duurzame bekostiging: we werken toe naar structurele vergoeding vanuit (in eerste instantie) ZVW en WMO maar ervaren een grote complexiteit mbt keuzes, actoren en procedures. Wat is de juiste route? - Externe validatie: We hebben veel metingen zelf kunnen uitvoeren in de pilotfase. We veronderstellen dat een externe validatie wenselijk is. Hoe organiseren we dit, en welke partijen haken we hier voor aan?

Kenmerken

Projectnummer:
838004035
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J.B. Meyboom
Verantwoordelijke organisatie:
SecondMoov