Mobiele menu

Sekse-/gender implementatie in postacademische, specialistische opleidingen tot GezondheidsZorg (GZ-)psycholoog, Klinisch Psycholoog (KP), en Psychotherapeut (PT) bij drie Nederlandse, regionale opleidingsinstituten

Voor iemands geestelijke gezondheid maakt het veel uit of deze persoon een man of vrouw is. Veel aandoeningen treffen de ene sekse meer dan de andere. Zo treft depressie tweemaal vaker vrouwen dan mannen, en komt alcoholmisbruik meer voor onder mannen dan vrouwen. Maar ook oorzaken van psychische problemen kunnen anders zijn voor mannen en vrouwen, en de wijze waarop ze deze problemen beleven, er hulp voor zoeken, etc. Het is van groot belang dat hulpverleners goed van deze verschillen op de hoogte zijn. Toch komt deze kennis nog steeds niet in alle opleidingen voldoende aan bod. 

Doel

Dit project maakte een grote inhaalslag om sekse en gender te implementeren in postacademische opleidingen GezondheidsZorg (GZ-) en Klinisch Psycholoog, en Psychotherapeut. 

Aanpak

We begonnen met enkele van de in totaal 6 opleidingen. We werkten laagdrempelig en servicegericht, door in overleg bruikbaar materiaal aan te reiken: artikelen, factsheets, powerpoint slides, praktijkopdrachten. We gingen ook na of het aangeboden materiaal ook echt in de opleidingen wordt gebruikt.

Resultaten

We hebben kennis over sekse en gender in de vorm van artikelen, factsheets, tentamenvragen en -opdrachten in GZ-, KP- en PT-opleidingen aangereikt. Onze laagdrempelige en goed bij de cursussen aansluitende aanpak bleek goed te werken. In meerdere cursussen is of wordt het aangeboden materiaal ook echt gebruikt.

RINO Amsterdam vervulde een voorbeeldfunctie; onze implementatie activiteiten waren hier het meest succesvol:

  • Constructieve gesprekken vonden plaats met de hoofdopleiders van alle 3 de opleidingen;
  • Bij de PT-opleiding heeft het project geleid tot gedetailleerde informatieverstrekking aan vele betrokken docenten, van wie velen interesse toonden en meer informatie ontvingen, resulterend in positieve reacties;
  • Ook voor de KP- en GZ-opleiding is voor diverse vakken relevante informatie aangeleverd.

De implementatie bij RINO Zuid en SPON was beperkter mede doordat men hier verdere implementatie liet afhangen van bepaalde formele overleggen – waardoor de daadwerkelijke, meer specifieke implementatie onvoldoende tijdig van de grond kon komen gelet op de korte looptijd van het deelproject. Desondanks hebben we ook hier al veel materiaal kunnen afleveren.

Additioneel hebben we een flinke reeks overige activiteiten kunnen verrichten - veelal op uitnodiging van de betrokken instellingen - die zeker ook implementatiekracht hebben gehad. Hiertoe behoren lezingen, presentaties en overige producten.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Sekse-/gender implementatie in postacademische opleidingen tot GezondheidsZorg (GZ-) psycholoog, Klinisch Psycholoog (KP), en Psychotherapeut (PT) bij drie Nederlandse, regionale opleidingsinstituten. Voor iemands geestelijke gezondheid maakt het veel uit of men man of vrouw is. Veel aandoeningen treffen de ene sekse meer dan de andere, bijv. depressie tweemaal zo vaak vrouwen en alcoholmisbruik meer mannen. Maar ook oorzaken van psychische problemen kunnen anders zijn voor mannen en vrouwen, evenals de wijze waarop ze deze problemen beleven, er hulp voor zoeken, etc. Het is van groot belang dat hulpverleners goed van deze verschillen op de hoogte zijn. Daarom is deze kennis in de vorm van artikelen, factsheets, tentamenvragen en -opdrachten in GZ-, KP- en PT-opleidingen aangereikt. Onze laagdrempelige en goed bij de cursussen aansluitende aanpak bleek goed te werken. In meerdere cursussen is of wordt het aangeboden materiaal ook echt gebruikt.

Kenmerken

Projectnummer:
849700002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. M.H.J. Bekker PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University