Mobiele menu

Sekse- & genderspecifieke gezondheidsdeterminanten en de impact op de transitie van ziekte naar multimorbiditeit (SHIFT)

Multimorbiditeit bij mannen en vrouwen: pech, toeval of oorzaak?

Vraagstuk

Chronische aandoeningen zoals kanker, hartenvaatziekten en depressies zijn veelvoorkomende oorzaken van gezondheidsklachten. Vroeger had men vooral één van deze aandoeningen, maar dit beeld verandert snel. Zo zullen er in 2040 meer Nederlanders met dergelijke ‘multimorbiditeit’ leven dan mensen met een enkele chronische aandoening.

Onderzoek

Doel van deze studie is om de aanloop naar het ontstaan van meerdere chronische aandoeningen te onderzoeken. Gekeken wordt in hoeverre dit traject verschilt tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zal bepaald worden wat de invloed is van sekse- en gender gebonden risicofactoren op dit traject.

Verwachte uitkomst

Dit onderzoek geeft meer inzicht in het samenspel tussen lichamelijke en psychische aandoeningen en hun invloed op de gezondheid. Bovendien kan het vaststellen van risicofactoren voor multimorbiditeit een grotere ziektelast voor kwetsbare personen voorkomen.

Meer informatie

Producten

Titel: Multimorbidity and polypharmacy in general practice: embedding integrated care within modern healthcare systems
Auteur: S. Licher
Titel: Sekse- & genderspecifieke gezondheidsdeterminanten en de impact op de transitie van ziekte naar multimorbiditeit
Auteur: S. Licher, A.I. Luik, E.I.T. de Schepper
Titel: How to handle multimorbidity?
Auteur: S. Licher, R. Ruiter
Titel: Nominatie Prof. Sterk Participatieprijs

Verslagen


Eindverslag

Multimorbiditeit bij mannen en vrouwen: pech, toeval of oorzaak? Vraagstuk Chronische aandoeningen zoals kanker, hartenvaatziekten en depressies zijn veelvoorkomende oorzaken van gezondheidsklachten. Vroeger had men vooral één van deze aandoeningen, maar dit beeld verandert snel. Zo zullen er in 2040 meer Nederlanders met dergelijke ‘multimorbiditeit’ leven dan mensen met een enkele chronische aandoening. Onderzoek Doel van deze studie is om de aanloop naar het ontstaan van meerdere chronische aandoeningen te onderzoeken. Wij zullen kijken in tot hoeverre dit traject verschilt tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zullen wij bepalen wat de invloed is van sekse- en gender gebonden risicofactoren op dit traject. Verwachte uitkomst Dit onderzoek geeft meer inzicht in het samenspel tussen lichamelijke en psychische aandoeningen en hun invloed op de gezondheid. Bovendien kan het vaststellen van risicofactoren voor multimorbiditeit kan een grotere ziektelast voor kwetsbare personen voorkomen.

Kenmerken

Projectnummer:
555003019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.I. Luik
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC