Mobiele menu

Seksueel en gendergerelateerd geweld bespreekbaar maken bij vluchtelingenvrouwen en (zorg)professionals

Vluchtelingenvrouwen

Seksueel en gendergerelateerd geweld komt veel voor bij vrouwen die gevlucht zijn. In het land van herkomst, tijdens de vlucht en/of in Nederland lopen vluchtelingenvrouwen een hoog risico om hier slachtoffer van te worden. Seksueel en gendergerelateerd geweld hebben vaak ernstige lichamelijke en psychische gevolgen. Het is daarom belangrijk dat slachtoffers zich bewust zijn van deze gevolgen en dat zij goede hulp krijgen. Weinig vluchtelingenvrouwen die slachtoffer zijn van dergelijk geweld zoeken hulp. Dit komt door onbekendheid met de Nederlandse zorg, door taalproblemen en door cultuurverschillen. Ook kan schaamte een rol spelen of vertrouwen zij de zorg niet.

Professionals

(Zorg)professionals weten vaak niet hoe deze vluchtelingenvrouwen goede hulp te bieden, doordat zij onbekend zijn met de culturele achtergrond van de vrouwen. Stichting Voice of Afghan Women (VOAW) heeft een methodiek ontwikkeld om seksueel en gendergerelateerd geweld bespreekbaar te maken en om laagdrempelige steun en hulp te bieden aan gevluchte vrouwen die slachtoffer zijn. VOAW heeft al meer dan 600 vrouwen uit Afghanistan, Iran, Syrië en Palestina geholpen met deze methode. Pharos heeft veel ervaring met zorg voor vluchtelingen en met het trainen van (zorg)professionals in cultuursensitief werken. Binnen dit project werken VOAW en Pharos samen.

Doel

Het doel van dit project is het:
- verminderen van risico op (herhaling van) seksueel en gendergerelateerd geweld;
- voorkomen van psychische klachten als gevolg van seksueel en gendergerelateerd geweld;
- vergroten van kennis en interculturele vaardigheden van (zorg)professionals;
- verbeteren van de toegang en kwaliteit van zorg voor deze vrouwen.

Werkwijzen

Dit project beoogt bovenstaande doelen te bereiken door:
- de methodiek van VOAW met een onderdeel voor (zorg)professionals over cultuursensitief werken;
  en samenwerken uit te breiden;
- de methodiek met 40 vrouwen uit te voeren;
- onderzoek te doen naar de ervaren impact van de methodiek bij deelnemers en (zorg)professionals;
- de methodiek te beschrijven en te verspreiden, zodat meer vrouwen en (zorg)professionals hier hun voordeel mee kunnen doen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636602002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I. Goorts
Verantwoordelijke organisatie:
Pharos