Mobiele menu

SELF-MADE & SOUND - Building nursing research capacity for evidence and innovation in self-management support

Projectomschrijving

Met deze projecttitel ‘SELF-MADE & SOUND’ wordt benadrukt hoe mensen zelf met gezondheid en ziekte kunnen omgaan. Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals kunnen daarbij steunen. Maar dit kan niet zonder input van de betrokkenen.

Doel

Het ontwikkelen van effectieve steun voor mensen met een chronische ziekte staat in het project centraal. Deze steun zal vooral via internet worden aangeboden (e-health).

Betrekken chronisch zieken

Chronisch zieken en zorgprofessionals werken in het project samen aan het vormgeven van ondersteuning waar men ook echt iets aan heeft. Kennis uit eerder onderzoek en uit relevante theorieën wordt hiervoor door onderzoekers aangedragen.

3 studies

Of de zo ontwikkelde e-health ondersteuning ook echt aansluit bij wat mensen nodig hebben wordt in 3 studies bekeken. In deze studies staan patiënten met chronische bronchitis of longemfyseem (COPD), reumatoïde artritis en ernstige psychiatrische aandoeningen centraal. Zo zal SELF-MADE & SOUND belangrijke kennis voor de zorg voor patiënten opleveren.

Producten

Titel: Manifest vraagt om investering
Auteur: Anne Eskes, Nienke Bleijenberg, Betsie van Gaal, Onno Helder, Erwin lsta, Roelof Ettema, Janneke de Man-van Ginkel, Anita Huis, Judith Meijers, Getty Huisman-de Waal
Magazine: Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Titel: Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder associated with repeated interpersonal trauma in patients with severe mental illness: a mixed methods design
Auteur: Mauritz, Maria W., Van Gaal, Betsie G. I., Jongedijk, Ruud A., Schoonhoven, Lisette, Nijhuis-van der Sanden, Maria W. G., Goossens, Peter J. J.
Magazine: European Journal of Psychotraumatology
Titel: Effect and Process Evaluation of e-Powered Parents, a Web-Based Support Program for Parents of Children With a Chronic Kidney Disease: Feasibility Randomized Controlled Trial
Auteur: Geense, Wytske W, van Gaal, Betsie GI, Knoll, Jaqueline L, Maas, Nienke M, Kok, Gerjo, Cornelissen, Elisabeth AM, Nijhuis-van der Sanden, Maria WG
Magazine: Journal of medical internet research
Titel: E-IMR: e-health added to face-to-face delivery of Illness Management & Recovery programme for people with severe mental illness, an exploratory clustered randomized controlled trial
Auteur: Beentjes, Titus A. A., Goossens, Peter J. J., Vermeulen, Hester, Teerenstra, Steven, Nijhuis-van der Sanden, Maria W. G., van Gaal, Betsie G. I.
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Patients’ experience with intermittent catheterisation in everyday life
Auteur: Cobussen-Boekhorst, Hanny, Hermeling, Erna, Heesakkers, John, van Gaal, Betsie
Magazine: Journal of Clinical Nursing
Titel: Online Support Program for Parents of Children With a Chronic Kidney Disease Using Intervention Mapping: A Development and Evaluation Protocol
Auteur: Geense, Wytske W, van Gaal, Betsie GI, Knoll, Jacqueline L, Cornelissen, Elisabeth AM, Schoonhoven, Lisette, Kok, Gerjo
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: What we know about the purpose, theoretical foundation, scope and dimensionality of existing self-management measurement tools: A scoping review
Auteur: Packer, Tanya L., Fracini, America, Audulv, Åsa, Alizadeh, Neda, van Gaal, Betsie G.I., Warner, Grace, Kephart, George
Magazine: Patient Education and Counseling
Titel: Systematic literature review on effectiveness of self-management support interventions in patients with chronic conditions and low socio-economic status
Auteur: Van Hecke, Ann, Heinen, Maud, Fernández-Ortega, Paz, Graue, Marit, Hendriks, Jeroen M.L., Høy, Bente, Köpke, Sascha, Lithner, Maria, Van Gaal, Betsie G.I.
Magazine: Journal of Advanced Nursing
Titel: Nursing staff stress from challenging behaviour of residents with dementia: a concept analysis
Auteur: Hazelhof, T.J.G.M., Schoonhoven, L., van Gaal, B.G.I., Koopmans, R.T.C.M., Gerritsen, D.L.
Magazine: International Nursing review
Titel: Interview: E-Health: de stuwende kracht bij zelfmanagementondersteuning
Auteur: Van Gaal BGI
Magazine: De eerstelijns
Titel: Development of an e-supported illness management and recovery programme for consumers with severe mental illness using intervention mapping, and design of an early cluster randomized controlled trial
Auteur: Beentjes, Titus A. A., van Gaal, Betsie G. I., Goossens, Peter J. J., Schoonhoven, Lisette
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: How the Illness Management and Recovery Program Enhanced Recovery of Persons with Schizophrenia and other Psychotic Disorders
Auteur: Van Langen, W. J. M., T. A. A. Beentjes, B. G. I. van Gaal, M. W. G. Nijhuis van der Sanden and P. J. J. Goossens
Magazine: Archives of psychiatric Nursing
Titel: An Online Tailored Self-Management Program for Patients With Rheumatoid Arthritis: A Developmental Study
Auteur: Zuidema, Rixt M, van Gaal, Betsie GI, van Dulmen, Sandra, Repping-Wuts, Han, Schoonhoven, Lisette
Magazine: Journal of Medical Internet Research, Research Protocols
Titel: The support needs of parents having a child with a chronic kidney disease: a focus group study
Auteur: Geense, W. W., van Gaal, B. G. I., Knoll, J. L., Cornelissen, E. A. M., van Achterberg, T.
Magazine: Child: Care, Health and Development
Titel: Systematic literature review on effectiveness of self-management support interventions in patients with chronic conditions and low socio-economic status
Auteur: Van Hecke, Ann, Heinen, Maud, Fernández-Ortega, Paz, Graue, Marit, Hendriks, Jeroen M.L., Høy, Bente, Köpke, Sascha, Lithner, Maria, Van Gaal, Betsie G.I.
Magazine: Journal of Advanced Nursing
Titel: Investigating the reliability and validity of the Dutch versions of the illness management and recovery scales among clients with mental disorders
Auteur: Goossens, Peter J. J., Beentjes, Titus A. A., Knol, Suzanne, Salyers, Michelle P., de Vries, Sjoerd J.
Magazine: International Journal of Mental Health
Titel: Concurrent incidence of adverse events in hospitals and nursing homes
Auteur: Van Gaal BGI, Schoonhoven L, Mintjes-de Groot JA, Defloor T, Habets H, Voss A, van Achterberg T, Koopmans RT
Magazine: Journal of Nursing Scholarship
Titel: Ik denk dat een combinatie beter is’, Een kwalitatieve studie naar de samenwerking van IMR trainers mét en zonder ervaringsdeskundigheid.
Auteur: Van der Neut N, Brugman M, Bergsma A, Beentjes T.
Magazine: Participatie en Herstel
Titel: What do we know about rheumatoid arthritis patients’ support needs for self-management? A scoping review
Auteur: Zuidema, R.M., Repping-Wuts, H., Evers, A.W.M., Van Gaal, B.G.I., Van Achterberg, T.
Magazine: International Journal of Nursing Studies
Titel: Completeness of assisted bathing in nursing homes related to dementia and bathing method
Auteur: Van Achterberg T, van Gaal BG, Geense WW, Verbeke G, van der Vleuten C, Schoonhoven L.
Magazine: International Journal of Older People Nursing
Titel: The association between implementation and outcome of a complex care program for frail elderly people
Auteur: Ruikes, Franca G H, van Gaal, Betsie G I, Oudshoorn, Liset, Zuidema, Sytse U, Akkermans, Reinier P, Assendelft, Willem J J, Schers, Henk J, Koopmans, Raymond T C M
Magazine: Journal of Family Practice
Titel: Cost-consequence analysis of “washing without water” for nursing home residents: A cluster randomized trial
Auteur: Schoonhoven, Lisette, van Gaal, Betsie G.I., Teerenstra, Steven, Adang, Eddy, van der Vleuten, Carine, van Achterberg, Theo
Magazine: International Journal of Nursing Studies
Titel: Self-Management Support Program for Patients With Cardiovascular Diseases: User-Centered Development of the Tailored, Web-Based Program Vascular View
Auteur: Puijk-Hekman, Saskia, van Gaal, Betsie GI, Bredie, Sebastian JH, Nijhuis-van der Sanden, Maria WG, van Dulmen, Sandra
Magazine: Journal of Medical Internet Research, Research Protocols
Titel: An e-healhth application to the Illness Management and Recovery Program for People with Severe Mental Illness: an Early Trial
Auteur: Beentjes TT, Goossens PJJ, Vermeulen H, Nijhuis-van der Sanden MWG, Van Gaal BGI
Titel: Testing an e-health application to the Illness Management & Recovery program for consumers with Severe Mental Illness: development through INTERVENTION MAPPING
Auteur: Beentjes TAA, van Gaal BGI, Goossens PJJ, Schoonhoven L
Titel: Online Support Program for Parents of Children With a Chronic Kidney Disease.
Auteur: Geense, WW, BGI van Gaal, JL Knoll, EA Cornelissen, L Schoonhoven and G Kok
Titel: Workshop EBP, Het is klinisch bewezen! Maar wat betekent dit eigenlijk?
Auteur: Van Gaal BGI & Huis, A.
Titel: Een complexe interventie ontwikkelen: online zelfmanagement programma voor Reumatoïde Artritis patiënten
Auteur: Zuidema RM, Van Gaal BGI, van Dulmen S, Repping-Wuts H, Schoonhoven L
Titel: Online Support Program for Parents of Children with Chronic Kidney Disease
Auteur: Geense GG, Van Gaal BGI, Knoll JL, Cornelissen EAM, Schoonhoven L.
Titel: Self-made & sound: e-health self-management support programs for patients with chronic conditions
Auteur: Van Gaal BGI, Bredie, SJ, Goossens PJJ, Repping-Wuts H, van Dulmen S, Nijhuis-van der Sanden MWG
Titel: How to develop tailored self-management interventions? (or keep away from tailoring?)
Auteur: Van Gaal BGI, Trappenburg J, Jonkman N, Zuidema RM.
Titel: Online Support Program for Parents of Children With a Chronic Kidney Disease
Auteur: Geens, WW, BGI van Gaal, JL Knoll, EA Cornelissen, L Schoonhoven, G Kok
Titel: Workshops: ‘De stappen van Evidence Based Practice in de Praktijk’
Auteur: Van Gaal BGI & Vermeulen H.
Titel: Evaluating an online self-management program for patients with RA
Auteur: Zuidema RM, van Gaal BGI, van Dulmen S, Repping-Wuts H, Nijhuis-van der Sanden MWG
Titel: Online Support Program for Parents of Children with Chronic Kidney Disease
Auteur: Geense WW, Van Gaal BGI, Knoll JL, Cornelissen EAM, Schoonhoven L, Kok G.
Titel: Herstel ondersteunende onderdelen van de Illness Management & Recovery training: een kwalitatieve studie vanuit cliëntenperspectief
Auteur: Van Langen, W, Beentjes, TAA, van Gaal, BGI, Nijhuis-van der Sanden, M, Goosssens, PJJ
Titel: Het ontwikkelen en testen van 'Reuma Zelf te Lijf'. een online zelfmanagement programma voor reumatoïde artritis patiënten
Auteur: Zuidema RM, Van Gaal BGI, Van Dulmen S., Fransen J, Nijhuis-van der Sanden MWG
Titel: Self-Made & Sound. e-health zelfmanagementondersteuningsprogramma's
Auteur: Van Gaal BGI, Nijhuis-van der Sanden MWG, Vermeulen H
Titel: Self-Made & Sound: The development of e-health programmes for patients with a chronic condition.
Auteur: Van Gaal BGI
Titel: Testing an online self-management program for patients with CVR
Auteur: Puijk-Hekman S, van Gaal BGI, Bredie SJ, Nijhuis-van der Sanden MWG, van Dulmen S
Titel: Testing an e-health application to the Illness Management & Recovery program for consumers with Severe Mental Illness: development through INTERVENTION MAPPING
Auteur: Beentjes TAA, van Gaal BGI, Goossens PJJ, Schoonhoven L
Titel: Workshop: Zelfmanagementondersteuning voor mensen met chronische aandoeningen.
Auteur: Van Gaal BGI
Titel: Self-Made & sound: Intervention Mapping step 4 & 5
Auteur: Beentjes T, Van Gaal BGI, Goossens PJJ, Nijhuis-van der Sanden MWG
Titel: WHAT IS KNOWN ABOUT RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS' SUPPORT NEEDS FOR SELF-MANAGEMENT? A SCOPING REVIEW
Auteur: Zuidema R, van Gaal B, Repping-Wuts H, Evers A, van Achterberg, T
Titel: Self-Made & Sound. The development of e-health self-management support programs
Auteur: Van Gaal BGI.
Titel: DEVELOPING AN ONLINE SELF-MANAGEMENT PROGRAM FOR RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS, USING BEHAVIORAL CHANGE TECHNIQUES AND PATIENTS' INPUT
Auteur: Zuidema, R, Repping H, Nijhuis R, van Dulmen S, van Gaal B
Titel: Self-Made & Sound: the development of e-healht programmes for patients with a chronic condition
Auteur: Van Gaal BGI, Van Dulmen S, Bredie SJ, Goossens PJJ, Nijhuis-van der Sanden MWG.
Titel: Effectiveness of an e-health tailored self-management program for patients with Rheumatoid Arthritis: an explorative RCT
Auteur: Zuidema RM,Van Dulmen S, Nijhuis-van der Sanden WGI, Meek M, Van den Ende CHM, Fransen J and Van Gaal BGI
Titel: e-IMR program for consumers with Severe Mental Illness, Development trough INTERVENTION MAPPING
Auteur: Beentjes TAA, van Gaal BGI, Goossens, PJJ, Schoonhoven, L
Titel: Self-Made & Sound research line.
Auteur: Van Gaal BGI
Titel: Interview: Verpleegkundig leiderschap. 'We moeten elkaar versterken'
Auteur: Van Gaal BGI
Titel: Mijn Kinderniernet: een online ondersteuningsprogramma voor ouders van kinderen met chronische nierziekte
Auteur: Geense WW
Titel: Interview: Manifest pleit voor kwalitatief hoogwaardige zorg met wetenschappelijke onderbouwing.
Auteur: Huisman-de Waal G. & Van Gaal BGI
Titel: Self-Made & Sound: een e-health zelfmanagement programma voor patiënten met cardiovasculair risico
Auteur: Engelen M, Puijk-Hekman S, Van Gaal BGI
Titel: Manifest: Kwaliteit van Zorg nu en in de toekomst.
Auteur: Bleijenberg N. De Man J., Eskes A., Ettema R., Helder O., Huis A., Huisman-de Waal G., Ista E., Meijers J., Van Gaal BGI.
Titel: Top Subsidie Off-Road: Life Hacks - a serious health game to uncover hidden patterns, patient profiles and environmental influences of patient’s self- management behavior
Auteur: Van Gaal BGI
Titel: 'Reuma zelf te Lijf’ Feasible?
Auteur: Zuidema RM
Titel: Interview: Reuma zelf te lijf: een online zelfmanagement ondersteuningsprogramma voor Reumatoïde artritis patiënten
Auteur: Zuidema RM
Titel: e-IMR: e-health bij cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening.
Auteur: Beentjes TAA
Titel: Reuma Zelf te Lijf & Mijn Kinderniernet
Auteur: Zuidema RM, Geense WW & Van Gaal B.G.I.
Titel: De Future of Self-management
Auteur: Van Gaal BGI
Titel: Reuma zelf te lijf via internet.
Auteur: Zuidema RM
Titel: Reuma zelf te lijf via internet
Auteur: Zuidema RM
Titel: Grant: Organisation facilitators and barriers to patient participation and self-management support for people with multi-morbidity
Auteur: Audulv Å.Packer T, Satink T, & Van Gaal BGI.
Titel: Reuma zelf te lijf: een online zelfmanagement ondersteuningsprogramma voor Reumatoïde artritis patiënten.
Auteur: Zuidema RM
Titel: Reuma zelf te lijf
Auteur: Zuidema RM
Titel: Uitwisseling kennis Zelfmanagementondersteuning voor mensen met chronische aandoeningen
Auteur: Van Gaal BGI
Titel: Toegekende subsidie: e-PP2
Auteur: Van Gaal BGI, Nijhuis-van der Sanden MWG, Cornelissen E, Knoll JL, Geense WW, Maas NM, Van Achterberg T.
Titel: Projectidee: Choose to Love Health
Auteur: Radboudumc (IQ healthcare), Arts en Zorg (Utrecht), Games for Health Europe, Open Universiteit (Heerlen), Consortium Sterker op Eigen Benen, Staatsbosbeheer (Amersfoort), KNGF & NVFG, MediQuest (Utrecht), Mind district (Amsterdam)
Titel: ZonMw onderzoeksprogramma Tussen Weten en Doen
Auteur: Van Gaal BGI, Huisman-de Waal G, Heinen M, Huis A.
Titel: Toegekende subsidie: e-POWERED PARENTS
Auteur: Van Achterberg T, Cornelissen E, Van Gaal BGI, Knoll JL, Wyke S, Evers A
Titel: E-health self-management programs for people with chronic diseases
Auteur: Van Gaal BGI, Zuidema RM
Titel: Reuma Zelf te Lijf
Auteur: Zuidema RM
Titel: Subsidieaanvraag: Zelfmanagement voor mensen met chronische aandoeningen
Auteur: Van Gaal BGI, Bredie SJ, Vermeulen H, Van Dulmen S
Titel: Reuma zelf te lijf: online zelfmanagement programma voor patiënten met Reumatoide Artritis
Auteur: Zuidema RM
Titel: Reuma Zelf te Lijf
Auteur: Zuidema RM
Titel: Manifest: Kwaliteit van Zorg nu en in de toekomst
Auteur: Eskes A., Bleijenberg N., Van Gaal BGI, Helder O., Ista E., Ettema R., De Man J., Huis A., Meijers J., Huisman-de Waal G.
Magazine: ZorgKrant
Link: https://zorgkrant.nl/management-en-beleid/8404-manifest Management
Titel: e-health zelfmanagement programma voor Reumatoïde artritis
Auteur: Zuidema RM
Titel: E-IMR
Auteur: Beentjes TAA, Goossens PJJ, Vermeulen H., Teerenstra S, Nijhuis van der Sanden MWG and Van Gaal BGI
Titel: Reuma zelf te lijf
Auteur: Zuidema RM, Van Dulmen S, Nijhuis-van der Sanden WGI, Fransen J and Van Gaal BGI
Titel: Illness Management and Recovery 3.0. Werkblad beschrijving interventie.
Auteur: Netwerk-IMR/Saxion Hogeschool
Titel: Vaat In Zicht
Auteur: Van Gaal BGI, Bredie SJH, Puijk-Hekman S, Engelen MM, Van Dulmen S and Nijhuis van der Sanden MWG
Titel: Nominatie Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2015 (Van Gaal BGI)
Titel: Hoofdstuk 6. Zelfmanagementondersteuning bij bipolaire stoornis.
Auteur: Ter Maten-Speksnijder, A. and P. Goossens
Titel: Werken aan klinisch en persoonlijk herstel: de Illness Management and Recovery methode
Auteur: Bergsma A, Beentjes TAA, Brugman M, Goossens PJJ
Titel: Patiëntgerichte strategieën
Auteur: Faber M, Van der Weijden T, Grol R, Van Gaal B
Titel: e-IMR program for consumers with Severe Mental Illness, Development trough INTERVENTION MAPPING
Auteur: Beentjes TAA, van Gaal BGI, Goossens, PJJ, Schoonhoven, L
Titel: The Future of Self-Management
Auteur: Betsie van Gaal

Verslagen


Eindverslag

SELF-MADE & SOUND is een onderzoekslijn dat effectieve zelfmanagement ondersteuning ontwikkelt voor mensen met een chronische aandoening.
 Hierin werd van 2012 tot en met 2017 gewerkt aan een infrastructuur om kennis te ontwikkelen en door te geleiden naar de praktijk en het onderwijs.

Het gaf de mogelijkheid om netwerken te creëren niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Hieruit is een stevige onderzoekstructuur gegroeid waarin wordt samengewerkt met onderzoekers uit andere kenniscentra, maar ook met vertegenwoordigers uit het onderwijs en de praktijk. De senior onderzoeker maakt nu de overstap naar het onderwijs, waardoor de kennis uit deze onderzoekslijn wordt meegenomen. De ondezoekslijn wordt op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voortgezet in nauwe samenwerking met de leerstoel Verplegingswetenschap van het Radboudumc.

In de achterliggende jaren ontwikkelde de onderzoekslijn kennis over effectieve zelfmanagementondersteuning voor mensen met chronische aandoeningen. Beoogd werd inzicht te krijgen in e-health toepassingen en de rol van verpleegkundigen. In samenwerking met patiënten en professionals werden voor 4 doelgroepen e-health zelfmanagementprogramma’s ontwikkeld:
1) reumatoïde artritis,
2) hart- en vaatziekten,
3) ernstige psychiatrische aandoeningen en
4) ouders van kinderen met chronische nierziekten (subsidie Nierstichting Nederland).

Elk programma werd in de praktijk geëvalueerd. Specifiek werd het gebruik, de haalbaarheid en de ervaringen van de (non) gebruikers met het betreffende programma onderzocht. Resultaten laten zien dat e-health ondersteuning moet worden geïntegreerd in de behandeling afgestemd op de individuele patiënt. Hierbij heeft de verpleegkundige een belangrijk rol.

Samenvatting van de aanvraag

Met deze projecttitel ‘SELF-MADE & SOUND’ wordt benadrukt hoe mensen zelf met gezondheid en ziekte kunnen omgaan. Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals kunnen daarbij steunen. Maar dit kan niet zonder input van de betrokkenen.

Doel

Het ontwikkelen van effectieve steun voor mensen met een chronische ziekte staat in het project centraal. Deze steun zal vooral via internet worden aangeboden (e-health).

Betrekken chronisch zieken

Chronisch zieken en zorgprofessionals werken in het project samen aan het vormgeven van ondersteuning waar men ook echt iets aan heeft. Kennis uit eerder onderzoek en uit relevante theorieën wordt hiervoor door onderzoekers aangedragen.

3 studies

Of de zo ontwikkelde e-health ondersteuning ook echt aansluit bij wat mensen nodig hebben wordt in 3 studies bekeken. In deze studies staan patiënten met chronische bronchitis of longemfyseem (COPD), reumatoïde artritis en ernstige psychiatrische aandoeningen centraal. Zo zal SELF-MADE & SOUND belangrijke kennis voor de zorg voor patiënten opleveren.

Kenmerken

Projectnummer:
520001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H. Vermeulen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc