Mobiele menu

Self-Management of Asthma Supported by Hospitals, ICT, Nurses and General practitioners.

De kwaliteit van leven van patiënten met astma verbetert als ze naast de gebruikelijke zorg ondersteuning krijgen via internet. Ook vertonen twee keer zoveel patiënten een klinisch relevante verbetering als ze wekelijks een behandeladvies krijgen op basis van een via internet ingevulde ‘Astma Controle’- vragenlijst en desgewenst een e-consult met een longdeskundige kunnen hebben. Vooral mensen die een matige of slecht gecontroleerde astma hebben, profiteren van de internet-interventie. De verbetering van de astmacontrole gaat niet gepaard met een hoger gebruik van astmamedicatie. Van deze internet-interventie valt geen verlenging van de (gezonde) levensduur te verwachten, maar deze vorm van zelfmanagement is hoogstwaarschijnlijk wel kosteneffectief. Het onderzoek geschiedde onder 200 patiënten tussen 18 en 50 jaar uit vooral huisartspraktijken.

Producten

Titel: Online astmabehandeling
Link: http://nhg.artsennet.nl/expertgroepen/cahag
Titel: Internet-based self-management plus education compared with usual care in asthma
Auteur: V van der Meer MJ Bakker WB van der Hout KF Rabe PJ Sterk J Kievit WJJ Assendelft JK Sont for the SMASHING Study Group
Magazine: Annals of Internal Medicine
Titel: Internet-based self-management offers an opportunity to achieve better asthma control in adolescents
Auteur: V van der Meer HF van Stel SB Detmar W Otten PJ Sterk JK Sont
Magazine: Chest
Titel: Compliance and reliability of electronic PEF monitoring in adolescents with asthma
Auteur: V van der Meer ERVM Rikkers-Mutsaerts PJ Sterk HA Thiadens WJJ Assendelft JK Sont
Magazine: Thorax
Titel: Weekly self-monitoring and treatment adjustment benefit patients with partly controlled and uncontrolled asthma: an analysis of the SMASHING study.
Auteur: van der Meer V, van Stel HF, Bakker MJ, Roldaan AC, Assendelft WJ, Sterk PJ, Rabe KF, Sont JK; SMASHING (Self-Management of Asthma Supported by Hospitals, ICT, Nurses and General practitioners) Study Group.
Magazine: Respiratory Research
Titel: Zelfmanagement van astma via internet; een gerandomiseerde studie
Auteur: van der Meer V, Bakker MJ, van den Hout WB, Rabe KF, Sterk PJ, Assendelft WJJ, Sont JK
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Daily ICT-based peak flow monitoring in adolescents with asthma: compliance and reliability.
Titel: Internet-based home asthma telemonitoring – can patients handle the technology?
Titel: Internet-based self-management offers an opportunity to achieve better asthma control in adolescents.
Titel: Classification of asthma severity by combining level of control and treatment step.
Titel: Improved quality of life by internet-based self-management versus usual care in asthma: a randomized controlled trial.
Titel: Using the Asthma Control Questionnaire (ACQ) to guide treatment in asthma: an internet-based self-management approach.
Titel: Internet-based self-management improves short-term asthma control: the SMASHING study.
Titel: Internet-based self-management in asthma
Auteur: Victor van der Meer
Link: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15665
Titel: Vorderingen en Praktijk
Auteur: V van der Meer

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond:
Management van astma in de dagelijkse praktijk sluit onvoldoende aan bij de aanbevelingen in internationale richtlijnen. Internet is een aantrekkelijk medium ter ondersteuning van zelf-management interventies bij astma.

Doelstelling:
Evaluatie van effectiviteit en kosten-effectiviteit van Internet-based zelf-management

Opzet:
Een gerandomisserd, gecontroleerde trial uitgevoerd van september 2005 tot oktober 2007

Setting: 37 huisartspraktijk en 1 polikliniek

Patiënten: 200 patiënten met persisterend astma. Patiënten waren tussen 18 en 50 jaar oud en hadden toegang tot Internet.

Interventie:
Deelnemers werden gerandomiseerd toegewezen aan de Internet groep (n=101) of gebruikelijke zorg (n=99). De Deelnemers in de Internet groep vulden wekelijkse de Astma Controle vragenlijst in via Internet, kregen on-line een behandeladvies en hadden de beschikking over e-consult met een longverpleegkundige.

Meetinstrumenten:
De primaire uitkomstmaat was astma gerelateerde kwaliteit van leven (klinisch relevant verschil is 0.5 op een 7-punts schaal). Secundaire uitkomsten waren astmacontrole, symptoomvrije dagen, longfunctie en exacerbaties.
De uitkomsten van de kosten-effectiviteits analyse waren enerzijds QALY's (quality adjusted life years) en anderzijds kosten.

Resultaten:
Astma gerelateerd kwaliteit van leven verbeterde met 0.56 in de Internet groep vergeleken met 0.18 voor gebruikelijke zorg: verschil 0.38 (95% CI, 0.20 to 0.56; p<0.001). Vierenvijfitg procent en 27% van respectievelijk de Internet groep en gebruikelijke zorg hadden een klinisch relevante verbetering in astma gerelateerde kwaliteit van leven (gecorrigeerd relatief risico 2.00 (95% CI 1.38 to 3.04)). Astmacontrole verbeterde meer in de Internetgroep dan bij gebruikelijke zorg: gecorrigeerd verschil 0.47 (95% CI, 0.64 to 0.30; p<0.001). Na 12 maanden, Internet en gebruikelijke zorg groep rapporteerde 63% en 52% symptoomvrije dagen in de afgelopen 2 weken (gecorrigeerd absoluut verschil 10.9% (95% CI 0.05% to 21.3%)). Pre-bronchodilatoir FEV1 veranderde met 0.24 L en -0.01 L voor respectievelijk de Internet groep en gebruikelijke zorg (gecorrigeerd verschil 0.25 L (95% CI, 0.03 to 0.46)). Er was geen verschil in exacerbaties tussen beide groepen.
QALY verbeterde in de Internet-groep niet-significant met 0.024 ( 0.016 to 0.065) bij een toename in kosten vanuit maatschappelijk perspectief van $641 (p=.63). De waarschijnlijkheid (probability) dat Internet-based zelf-management kosten-effectief is ten opzichte van gebruikelijke zorg, bij een willingness to pay level van $50000 per QALY, was 62% vanuit maatschappelijk perspectief en 82% vanuit het perspectief van de gezondheidszorg.

Beperkingen: patienten en artsen waren op de hoogte van de randomisatiegroep.

Conclusie: Internet-based astma zelfmanagement verbetert astma gerelateerde kwaliteit van leven, astmacontrole en longfunctie. Implementatie dient niet te worden weerhouden op economische gronden.

Trial registratie: controlled-trials.com. Nr: ISRCTN79864465.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
92003354
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.K. Sont
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center