Mobiele menu

Self-regulated learning in the workplace: what can high-achievers teach us?

Het opleiden van artsen tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde (aios) gebeurt vooral in de praktijk. Daar, in contact met patiënten, leert de aios het vak het best. Maar het is ook een ingewikkelde plek om te leren. Aios zijn afhankelijk van de patiënten die zich presenteren en van de omstandigheden de praktijk of de instelling. Als het heel druk is, is er bijvoorbeeld beperkt aandacht voor wat de aios nog moet leren, maar vooral voor de patiënt, en terecht. Sommige aios lukt het beter om zich in deze drukke omgeving te ontwikkelen dan anderen. Dat kan zijn omdat ze zich goed bewust zijn van wat ze moeten leren en die activiteiten ook opzoeken, zich gemakkelijker aanpassen aan hun omgeving, of om andere redenen.

Doel: talentvolle aios inzetten om beter te leren in de zorgpraktijk

In dit project kijken we wie deze talentvolle aios zijn en wat zij bij het leren in de praktijk anders doen dan andere aios. Op basis daarvan hopen we de talenten verder uit te dagen en de andere aios te leren hoe zij optimaal kunnen leren in de zorgpraktijk.

Producten

Titel: Herkennen en ondersteunen van talent in de huisartsopleiding.
Auteur: Khawar AAJ.
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: What are the characteristics of excellent physicians and residents in the clinical workplace? A systematic review
Auteur: Khawar A, Frederiks F, Nasori M, Mak M, Visser MR, van Etten-Jamaludin F, Diemers A, Van Dijk N
Magazine: BMJ Open
Titel: Characteristics of excellent medical professionals in the clinical workplace; a systematic review
Auteur: Frederiks, F. Et al.
Titel: Characteristics of talented General Practice and Elderly Care Medicine trainees: an interview study from the perspective of their trainers and teachers
Auteur: Frederiks F, et al.

Kenmerken

Projectnummer:
839130008
Looptijd: 70%
Looptijd: 70 %
2017
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. Bekijk de andere projecten.