Mobiele menu

Sensortechnologie voor psychogeriatrische cliënten

Projectomschrijving

Bij VVT-organisatie Marga Klompé wordt gewerkt met een opschalingscoach voor een bredere inzet van sensortechnologie. Deze inzet van sensortechnologie grijpt in op een aantal problemen die ervaren werden. Wanneer in de nacht de situatie van PG cliënten adequaat gemonitord kan worden en de situatie op afstand kan worden gevolgd, in plaats van controle middels nachtrondes, zou dit genoemde problemen kunnen oplossen. Slimme sensoren die steeds meer worden ingezet in de zorg maken dit mogelijk. Waar Marga Klompé tegenaan loopt is een gebrek aan kennis/ervaring bij het implementeren van sensortechnologie. Marga Klompé zocht een coach die helpt bij het opzetten van een pilot met sensortechnologie op één locatie en vervolgens helpt bij de voorbereidingen op een bredere inzet binnen alle locaties waar PG-cliënten verblijven. Deze hulp is gevonden in een opschalingscoach van Vivacon.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen Marga Klompé worden bij Psychogeriatrische (PG) cliënten nachtrondes gelopen om de situatie van cliënten te observeren/controleren. Wanneer in de nacht de situatie van PG cliënten adequaat gemonitord kan worden en de situatie op afstand kan worden gevolgd, in plaats van controle middels nachtrondes, zou dit een aantal problemen gedeeltelijk oplossen: arbeidsmarktproblematiek, hoog aantal onnodige/valse personenalarmeringen, gebrek aan eigen regie en privacy. Sensara levert slimme sensoren en stelt zorgmedewerkers hiermee beter in staat om de tijd die ze hebben te kunnen besteden aan zinnige zorg. De technologie die Sensara levert is volledig ontwikkeld en wordt al ingezet bij diverse zorgorganisaties. Waar Marga Klompé tegenaan loopt is een gebrek aan kennis/ervaring bij het implementeren van een technologie als Sensara. Zodoende zocht Marga Klompé een coach die helpt bij het opzetten van een pilot met Sensara op één locatie en vervolgens helpt bij de voorbereidingen op een bredere inzet binnen alle locaties waar PG-cliënten verblijven. De doelstellingen van het coachingstraject richten zich op: in staat zijn tot werken met Sensara van medewerkers, afstemming met betrokkenen zodat duidelijk is wat er van wie wordt verwacht (bij storingen), bredere uitrol van Sensara binnen de organisatie. Marga Klompé heeft voor coaching van Vivacon gekozen omdat deze organisatie heeft aangetoond geschikt te zijn voor het ondersteunen bij implementatie van technologie in de zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002837
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Schuurmans
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé