Mobiele menu

Sex as a risk factor for clinically relevant adverse drug reactions.

Er zijn aanwijzingen dat vrouwen vaker bijwerkingen hebben dan mannen. Vooralsnog ontbreekt systematisch epidemiologisch onderzoek naar de verschillen in aard en presentatie van bijwerkingen tussen vrouwen en mannen in de dagelijkse praktijk.

Opzet

Voor dit onderzoek maken we gebruik van het PHARMO Database Network. Deze database, met gegevens van meer dan 3 miljoen geanonimiseerde patiënten, bevat geneesmiddel aflevergegevens uit openbare apotheken, ziekenhuisopnames, huisartsgegevens en klinische laboratoriumwaarden. De prevalentie en incidentiedichtheid van geneesmiddel-gerelateerde opnames bij mannen en vrouwen zullen worden vastgesteld met behulp van de HARM+ lijst, een lijst met combinaties van geneesmiddelen en uitkomsten, die volgens een expert team mogelijk geneesmiddel-gerelateerd zijn.

Verwacht resultaat

Als duidelijk is om welke bijwerkingen het gaat en bij welke geneesmiddelen er man-vrouw verschillen optreden, kan een vervolgstudie naar oorzakelijke factoren worden gedaan.

Producten

Titel: "Meer bijwerkingen, vaker in het ziekenhuis"
Auteur: Nieuwsredactie Erasmus MC
Titel: "ZonMw subsidie voor onderzoek Loes Visser"
Auteur: Afdeling Communicatie HagaZiekenhuis

Verslagen


Eindverslag

De eerste stap van dit project was het identificeren van geneesmiddelgroepen met een duidelijk sekseverschil in risico op een bijwerking-gerelateerde ziekenhuisopname. Er is een overzicht van geneesmiddelgroepen opgesteld die het meest frequent zijn geassocieerd met een bijwerking-gerelateerde ziekenhuisopname. Bij deze geneesmiddelgroepen zijn de risico’s voor vrouwen vergeleken met die voor mannen waarbij rekening is gehouden met het totaal aantal opnames voor vrouwen en mannen in dezelfde periode. Vervolgens is er een top 20 van geneesmiddelgroepen opgesteld waarbij het risico op een ziekenhuisopname tussen vrouwen en mannen het meest verschilt. Als tweede stap is onderzocht welke veel voorkomende bijwerkingen worden gedocumenteerd als reden van ziekenhuisopname. Bij deze bijwerkingen zijn de risico’s vergeleken tussen vrouwen en mannen. Van de 20 bijwerkingen waarbij het risico op een ziekenhuisopname het meest verschilt tussen vrouwen en mannen is een lijst opgesteld. Op dit moment wordt onderzocht of het totaal aantal geneesmiddelgebruikers en/of de leeftijd invloed hebben op de risico’s op ziekenhuisopname. Aan de hand van die resultaten en het HARM rapport zal er een lijst van meest voorkomende bijwerkingen in Nederland geïdentificeerd worden. In de volgende stap zal er gekeken worden naar die bijwerkingen in combinatie met specifieke geneesmiddelgroepen. Voor deze combinaties zal het risico voor vrouwen en mannen worden vergeleken, waarbij er gecorrigeerd wordt voor leeftijd en voor het aantal vrouwelijk en mannelijke gebruikers. Daarna zal er gekeken worden of geslacht een risicofactor is voor die bijwerkingen door te corrigeren voor andere verschillen zoals dosering, formulering, toedieningsweg, aantal voorgeschreven geneesmiddelen, geneesmiddelinteracties en co-morbiditeiten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
849200006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.D.D. van der Linden
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC