Mobiele menu

Shared decision-making in cancer care among ethnic minority populations

Als iemand kanker krijgt moeten er allerlei beslissingen genomen worden over de behandeling. Het liefst gebeurt dat samen; door arts en patiënt. Dit wordt gemeenschappelijke besluitvorming ofwel Shared Decision Making genoemd.
In de zorg voor patiënten met een migratieachtergrond lijkt deze benadering niet goed te werken als gevolg van taalbarrières, verschillen in hoe mensen de ziekte zien en ervaren, verschillende verwachtingen van de gezondheidszorg, de manier waarop patiënt en familie onderling over belangrijke beslissingen praten en/of lage gezondheidsvaardigheden.

Werkwijze

In dit onderzoek wordt geanalyseerd waarom het model van gemeenschappelijke besluitvorming niet voldoet in de zorg voor patiënten met een migratieachtergrond en hoe het verbeterd kan worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews en focusgroepen, met patiënten, naasten en zorgprofessionals.

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
854011006
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.P. Touwen
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum