Mobiele menu

SHEFS: Severe Hypertension EFficient and Safe

Een sterk verhoogde bloeddruk (meestal >200/120 mmHg) is een veel voorkomend probleem op de spoedeisende hulp (SEH). Om te bepalen of er sprake is van een levensbedreigende situatie gekenmerkt door orgaanschade, een hypertensief spoedgeval, dient uitgebreide diagnostiek verricht te worden. In de meeste gevallen is geen sprake van een levensbedreigende situatie en wordt gestart met behandeling met tabletten, wat een paar uur geobserveerd wordt. Dit lange verblijf op de SEH voor diagnostiek en behandeling vormen een belasting voor zowel de patiënt als de SEH. Onze projectgroep wil deze zorg doelmatiger en patiëntvriendelijker maken. In dit project willen we de gegevens verzamelen hoe het de afgelopen jaren is gegaan in verschillende ziekenhuizen, omdat het beleid erg kon wisselen. Op basis hiervan willen we een nieuw beleid ontwikkelen, met name voor patiënten zonder klachten en/of orgaanschade. Dit nieuwe beleid willen we vervolgens toetsen in een grote studie in 12 ziekenhuizen.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092210016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J Versmissen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum