Mobiele menu

Should a traumatic meniscal tear be resected?

Doel

Een meniscus scheur is een veel voorkomend letsel dat meestal wordt veroorzaakt door een trauma tijdens het sporten of uitvoeren van een dagelijkse activiteit. Een meniscus scheur kan operatief of conservatief met fysiotherapie behandeld worden. Binnen deze studie hebben we gekeken wat de meest optimale behandeling is voor de patiënt met een traumatische meniscus scheur.

Werkwijze

Hoe hebben we bepaald wat de meest optimale behandeling is? We hebben allereerst de verbetering van de kniefunctie vergeleken bij beide behandelingen. Daarnaast hebben we de gemaakte kosten van beide behandelingen vergeleken. Er hebben 8 ziekenhuizen mee gedaan aan de studie.

Wat levert het op?

In totaal hebben 100 patiënten mee gedaan aan de studie. Van de patiënten die een oefenprogramma volgden zijn 21 patiënten later alsnog geopereerd. Het herstel van de kniefunctie is voor beide behandelingen hetzelfde. Beide behandelingen laten een klinisch relevante verbetering zien. De medische kosten en ook de kosten vanwege werkverzuim zijn hoger voor de direct geopereerde patiënten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Arthroscopic partial meniscectomy versus physical therapy for traumatic meniscal tears in a young study population: a randomised controlled trial
Auteur: Sabine J A van der Graaff 1, Susanne M Eijgenraam 1, Duncan E Meuffels 1, Eline M van Es 1, Jan A N Verhaar 1, Dirk Jan Hofstee 2, Kiem Gie Auw Yang 3, Julia C A Noorduyn 4, Ewoud R A van Arkel 5, Igor C J B van den Brand 6, Rob P A Janssen 7 8, Wai-Yan Liu 7 9, Sita M A Bierma-Zeinstra 1 10, Max Reijman 11
Magazine: Br J Sports Med. 2022 Jun 8;56(15)
Link: https://doi.org/10.1136/bjsports-2021-105059
Titel: Cost-effectiveness of arthroscopic partial meniscectomy versus physical therapy for traumatic meniscal tears in patients aged under 45 years
Auteur: Sabine J A van der Graaff 1, Max Reijman 1, Duncan E Meuffels 1, Marc A Koopmanschap 2; STARR Study Group; STARR Study Group; Susanne M Eijgenraam 1, Eline M van Es 1, Dirk J Hofstee 3, Kiem G Auw Yang 4, Julia C A Noorduyn 5 6, Ewoud R A van Arkel 7, Igor C J B van den Brand 8, Rob P A Janssen 9 10 11, Wai-Yan Liu 9 12, Sita M A Bierma-Zeinstra 1 13
Magazine: Bone Joint J. 2023 Nov 1;105-B(11)
Link: https://doi.org/10.1302/0301-620x.105b11.bjj-2023-0107.r1

Verslagen


Eindverslag

Een meniscus scheur is een veel voorkomend letsel dat meestal wordt veroorzaakt door een trauma tijdens het sporten of uitvoeren van een dagelijkse activiteit. Een meniscus scheur kan operatief of conservatief met fysiotherapie behandeld worden. Binnen deze studie hebben we gekeken wat de meest optimale behandeling is voor de patiënt met een traumatische meniscus scheur. Werkwijze Hoe hebben we bepaald wat de meest optimale behandeling is? We hebben allereerst de verbetering van de kniefunctie vergeleken bij beide behandelingen. Daarnaast hebben we de gemaakte kosten van beide behandelingen vergeleken. Er hebben 8 ziekenhuizen mee gedaan aan de studie. Wat levert het op? In totaal hebben 100 patiënten mee gedaan aan de studie. Van de patiënten die een oefenprogramma volgden zijn 21 patiënten later alsnog geopereerd. Het herstel van de kniefunctie is voor beide behandelingen hetzelfde. Beide behandelingen laten een klinisch relevante verbetering zien. De medische kosten en ook de kosten vanwege werkverzuim zijn hoger voor de direct geopereerde patiënten.

Wat betreft de primaire uitkomstmaat (IKDC score) gaan beide groepen gedurende de 2 jaar follow-up klinisch relevant vooruit. Na 2 jaar follow-up is er geen statistisch significant en klinisch relevant verschil in IKDC score tussen beide behandelopties. Een arthroscopische meniscectomie bij patiënten met een traumatische meniscus scheur, is dus niet effectiever in het herstel van de patiënt vergeleken met een niet operatieve behandeling. Zowel wat betreft vanuit zorg als maatschappelijk perspectief blijkt uit onze studie, dat een arthroscopische meniscectomie niet kosteneffectief is vergeleken met een niet operatieve behandeling. Dit gezien de hoge incrementele kosten per gewonnen QALY, namelijk 160.000 € en 223.000 €.

Kenmerken

Projectnummer:
837002404
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Reijman
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC