Mobiele menu

Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden

Doel

5 zorgaanbieders uit het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland implementeren Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden. Doel is het leveren van betere kwaliteit van zorg door goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. Maatwerk voor iedere cliënt en naaste staat centraal.

Werkwijze

De verzorgende IG niveau 3, heeft met de signaleringsbox een praktisch instrument voor het uitvoeren van observaties, het ondernemen van acties en communicatie mbt de palliatieve cliënt. Symptomen worden gesignaleerd en pro-actief gecommuniceerd met andere disciplines. De signaleringsbox helpt bij een concrete omschrijving van de zorgvraag van de cliënt en het opstellen van zorgdoelen in het zorgleefplan. Een regionale werkgroep is verantwoordelijk voor scholing, informeren van de netwerkleden van het NPZ Waardenland, onderhouden van contacten met betrokken organisaties in de regio.

Producten

Titel: Signaleren in de palliatieve fase
Link: http://www.iknl.nl

Verslagen


Eindverslag

Verzorgenden IG niveau 3 beschikken over de SignaleringsBox. Dit is een instrument ter ondersteuning van het uitvoeren van observaties, het signaleren, het ondernemen van acties en het communiceren
in relatie tot de palliatieve cliënt. Dit instrument kan de verzorgende gebruiken om te komen
tot een goede omschrijving van de zorgvraag in het Zorgleefplan en voor het opstellen en
invullen van de bijbehorende zorgdoelen. Ook kan de verzorgende de juiste symptomen
signaleren en deze proactief communiceren met andere disciplines, zoals de Specialist Ouderengeneeskunde en huisarts. Dit draagt bij aan verbeterde kwaliteit van zorg door een goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. De zorgvrager en de verzorgende zijn gelijkwaardige gesprekspartners in het zoeken naar de meest optimale zorg. De vijf deelnemende organisaties aan dit project hebben de samenwerking om tot de implementatie van de SignaleringsBox te komen als positief ervaren. Het is een praktisch instrument, waarbij zowel bij medewerkers als bij cliënten snel resultaten zichtbaar zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van Kralingen
Verantwoordelijke organisatie:
De Riederborgh