Mobiele menu

Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden

Projectomschrijving

Doel

5 zorgaanbieders uit het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland implementeren Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden. Doel is het leveren van betere kwaliteit van zorg door goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. Maatwerk voor iedere cliënt en naaste staat centraal.

Werkwijze

De verzorgende IG niveau 3, heeft met de signaleringsbox een praktisch instrument voor het uitvoeren van observaties, het ondernemen van acties en communicatie mbt de palliatieve cliënt. Symptomen worden gesignaleerd en pro-actief gecommuniceerd met andere disciplines. De signaleringsbox helpt bij een concrete omschrijving van de zorgvraag van de cliënt en het opstellen van zorgdoelen in het zorgleefplan. Een regionale werkgroep is verantwoordelijk voor scholing, informeren van de netwerkleden van het NPZ Waardenland, onderhouden van contacten met betrokken organisaties in de regio.

Producten

Titel: Signaleren in de palliatieve fase
Link: http://www.iknl.nl

Verslagen


Eindverslag

Verzorgenden IG niveau 3 beschikken over de SignaleringsBox. Dit is een instrument ter ondersteuning van het uitvoeren van observaties, het signaleren, het ondernemen van acties en het communiceren
in relatie tot de palliatieve cliënt. Dit instrument kan de verzorgende gebruiken om te komen
tot een goede omschrijving van de zorgvraag in het Zorgleefplan en voor het opstellen en
invullen van de bijbehorende zorgdoelen. Ook kan de verzorgende de juiste symptomen
signaleren en deze proactief communiceren met andere disciplines, zoals de Specialist Ouderengeneeskunde en huisarts. Dit draagt bij aan verbeterde kwaliteit van zorg door een goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. De zorgvrager en de verzorgende zijn gelijkwaardige gesprekspartners in het zoeken naar de meest optimale zorg. De vijf deelnemende organisaties aan dit project hebben de samenwerking om tot de implementatie van de SignaleringsBox te komen als positief ervaren. Het is een praktisch instrument, waarbij zowel bij medewerkers als bij cliënten snel resultaten zichtbaar zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting: Het verbeterproject signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden, wordt ingediend door 5 organisaties binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. In gezamenlijkheid zijn we tot deze projectaanvraag gekomen omdat het verbeteren van de zorg rondom de palliatieve cliënt en de naasten, in de regio van grote waarde is. Deze waarde is niet alleen uit te drukken in geld of gewone woorden, daarom hebben we gekozen om de essentie van onze aanvraag weer te geven in een gedicht. Het geven van zorg in de laatste fase is zo uniek, die fase kun je niet meer overdoen. De cliënt en de naasten begeleid je als professional zodanig dat deze laatste fase voor de cliënt zo comfortabel mogelijk is. En de naasten ondersteun je zodat zij deze laatste fase beleven als een afscheidsperiode, waar zij later ondanks alle verdriet, positief op terug kunnen zien. De Gestorvene Zeven maal om de aarde te gaan, als het zou moeten op handen en voeten; zeven maal, om die ene te groeten die daar lachend te wachten zou staan. Zeven maal om de aarde te gaan Zeven maal over de zeeën te gaan, schraal in de kleren, wat zou het mij deren, kon uit de dood ik die ene doen keren. Zevenmaal over de zeeën te gaan - zeven maal, om met zijn tweeën te staan Ida Gerhardt

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van Kralingen
Verantwoordelijke organisatie:
De Riederborgh