Mobiele menu

Signalering in de palliatieve zorg door verzorgenden

Binnen 1 jaar implementeerden verzorgenden de denk- en werkmethode ‘Signalering in de palliatieve fase’ in tenminste 8 thuiszorgteams, 4 teams in woonzorgcentra en 4 teams in verpleeghuizen binnen 2 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (VVT-organisaties) van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland.

Doel

Het doel is het implementeren van de Signaleringsbox zodat verpleegkundigen de palliatieve zorg voor patiënten en naasten op hun specifieke wensen, behoeften en waarden afstemmen. Zodat de kwaliteit van de zorg in de palliatieve fase verbetert.

Aanpak/werkwijze

4 (oncologie)verpleegkundigen zijn opgeleid als trainer, 2 per organisatie. Zij zorgden voor de implementatie van de Signaleringsbox op de werkplek: ze trainden hun teamleden in het gebruik van de Signaleringsbox. Er vonden 2 evaluatiebijeenkomsten plaats per team.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met Adamas Inloophuis, Amstelring/Osira, Flexicura, Hospice Bardo, De Hartekamp Groep, Joods Hospice Immanuel, Kennemer Gasthuis, Rode Kruid Ziekenhuis, SHDH, Spaarne Ziekenhuis, Stichting Hospicegroep Haarlem en omgeving, Thamer Thuis, ViVa!Zorggroep, Ziekenhuis Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgbalans, ZorgContact en de Zorgspecialist.

Resultaten

Bij Zorgbalans werken 3 buurtteams in de thuiszorg, 2 teams in het verpleeghuis en 4 teams in een woonzorgcentrum met de Signaleringsbox. Bij Viva Zorggroep begon de implementatie bij 8 teams. De Signaleringsbox wordt niet in alle teams structureel gebruikt. De bewustwording en enthousiasmering is er wel. Medewerkers geven aan dat zij meer doorvragen, de structuur gebruiken in het observeren en beter woorden weten te geven aan hetgeen zij signaleren. En meer noteren in het dossier. Verder geven ze aan beter te communiceren binnen de eigen discipline en met de arts. 

Het meer (door)vragen van onderwerpen door verzorgenden vinden cliënten erg fijn. Er zijn bij meer patiënten afspraken over de zorg in de palliatieve fase. Verzorgenden schrijven deze afspraken ook op.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Eindverslag

Binnen de regio Midden- en Zuid- Kennemerland is in een jaar tijd binnen twee grote VVT organisaties in verschillende teams van de intra- en extramurale zorg de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd. De betrokken organisaties gaan na afloop van het project ook andere teams in de intra- en extramurale zorg scholen in de denk- en werkmethode. Daarnaast krijgt de Signaleringsbox een structurele plek in de werkprocessen van de organisaties. Door dit implementatieproject zijn de professionele vaardigheden van verzorgenden op het gebied van palliatieve zorg verbeterd en is er een impuls gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van de regionale palliatieve zorg. De organisaties zullen samen met het netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid- Kennemerland zorg dragen en toezien op verdere uitrol en borging van de denk- en werkmethode binnen de betrokken organisaties en eventuele andere zorgorganisaties in de regio.

Kenmerken

Projectnummer:
626003051
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Panneman
Verantwoordelijke organisatie:
Bureau VBZ