Mobiele menu

Single men on welfare: target group for prevention in public mental health care.

Dit project is gestart om inzicht te krijgen in de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering en om aangrijpingspunten voor preventie te identificeren. Het project Mankracht is een samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en AGIS. Het project is in 2008 gestart en wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam en INGeest/VU MC. De eerste meting is inmiddels afgerond en de resultaten zijn teruggekoppeld via een symposium. Een tweede meting onder dezelfde respondenten zal in 2012 plaatsvinden, met financiering van ZonMw.

In dit project is een deel van de doelgroep getraind om samen met de onderzoekers het onderzoek uit te voeren. Achtergrond van dit onderzoek is dat alleenstaande mannen met een uitkering een risicogroep vormen voor maatschappelijke uitval. Verschillende partijen maken zich zorgen over deze doelgroep, zoals de sociale dienst, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de GGZ. Ook de gezondheidsmonitor biedt indicaties dat dit een doelgroep is waar zowel sociale als medische problemen samenkomen.

Producten

Titel: Mankracht in de bijstand?

Verslagen


Eindverslag

Project Mankracht beoogt inzicht te bieden in het proces van afglijden en opklimmen van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering. Op basis van dit inzicht worden aangrijpingspunten voor preventie geïdentificeerd. Het onderzoek binnen project Mankracht brengt met twee longitudinale metingen een steekproef van de doelgroep in beeld met betrekking tot demografie, ziektelast, persoonlijke, maatschappelijke en sociale hulpbronnen en indicaties van zorgwekkend functioneren. De eerste meting van het onderzoek is uitgevoerd van eind 2009 tot begin 2010 door de doelgroep zelf. Daartoe hebben circa 50 mannen uit de doelgroep deelgenomen in een activeringstraject en zijn getraind tot interviewer en klankbordgroep voor het onderzoek. Op basis van de eerste meting wordt de doelgroep beschreven. In 2012 wordt de tweede meting uitgevoerd. Op basis van deze meting wordt de ontwikkeling van doelgroep beschreven en gerelateerd aan determinanten

Project Mankracht beoogt inzicht te bieden in het proces van afglijden en opklimmen van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering. Op basis van dit inzicht worden aangrijpingspunten voor preventie geïdentificeerd.
Het onderzoek binnen project Mankracht brengt met twee longitudinale metingen een steekproef van de doelgroep in beeld met betrekking tot demografie, ziektelast, persoonlijke, maatschappelijke en sociale hulpbronnen en indicaties van zorgwekkend functioneren. De eerste meting van het onderzoek is uitgevoerd van eind 2009 tot begin 2010 door de doelgroep zelf. Daartoe hebben circa 50 mannen uit de doelgroep deelgenomen in een activeringstraject en zijn getraind tot interviewer en klankbordgroep voor het onderzoek. Op basis van de eerste meting wordt de doelgroep beschreven.
In 2012 wordt de tweede meting uitgevoerd. Op basis van deze meting wordt de ontwikkeling van doelgroep beschreven en gerelateerd aan determinanten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.P. Verhoeff
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam