Mobiele menu

SIRT with 166Ho-microspheres in elderly and fragile patients with previously untreated unresectable liver-only metastases of colorectal cancer, CAIRO7 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG).

De standaardbehandeling voor oudere en/of kwetsbare darmkankerpatiënten met uitzaaiingen die zich beperken tot de lever, bestaat uit levensverlengende behandeling met chemotherapie (capecitabine) en bevacizumab. Voor deze patiënten is geen lokale behadeling door middel van een operatie mogelijk.
De behandeling voor deze patiënten bestaat uit kuren van drie weken en wordt voortgezet totdat er verslechtering van ziekte en/of ernstige bijwerkingen optreden. Voor deze patiëntengroep kunnen de bijwerkingen en het regelmatige ziekenhuisbezoek belastend zijn.
Onderzoekers van het UMC Utrecht veronderstellen dat een eenmalige gepersonaliseerde behandeling met radioembolisatie (gericht inspuiten van radioactieve bolletjes in de lever) mogelijk net zo werkzaam is. Dit wordt onderzocht in de CAIRO7 studie van de ‘Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)’, waarin deze patiënten middels loting worden behandeld met ofwel de standaardbehandeling ofwel radioembolisatie. Van radioembolisatie wordt verwacht dat deze behandeling net zo effectief is, maar wel minder belastend en goedkoper. De studie zal starten in meer dan dertig Nederlandse ziekenhuizen.

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland en de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
2021002358
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2021
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. C.J.A. Punt MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht