Mobiele menu

SIVIL - Seksualiteit & Intimiteit in Verpleeghuizen: Interventies en Lerende netwerken

Doel

SIVIL stelt zich ten doel de aandacht voor en het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg te verbeteren. Rutgers en Vilans werken samen aan dit project om hiermee bij te dragen aan het bevorderen en behouden van de kwaliteit van leven van ouderen en intimiteit en seksualiteit een onderdeel te laten zijn van zorg.

Werkwijze

De afgelopen twee jaar hebben Rutgers en Vilans samen met de zorgorganisaties: Viattence, BrabantZorg en Archipel diverse elementen ontwikkeld voor nascholing en instrumenten om zorgprofessionals in verpleeghuizen te versterken met kennis, competenties en handvatten om de thema’s intimiteit en seksualiteit onderdeel van de zorg te maken. Met Saxion (HBO-V), Summa College (MBO Zorg en Welzijn) en Gerion (WO ouderengeneeskunde) is onderzocht hoe intimiteit en seksualiteit meer aandacht zou kunnen krijgen in het beroepsonderwijs door tools te ontwikkelen die ook geschikt zijn voor het onderwijs. Daarnaast hebben we diverse vertegenwoordigers uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap samen in een breder netwerk samengebracht om kennis te delen.
Per 1 oktober 2020 is het tweede deel van dit project gestart. Er is een implementatieplan geschreven voor het opschaling van het gebruik van de interventies. In de komende twee jaar zullen we meerdere organisaties ondersteunen bij het implementeren van de instrumenten. Dit doen we o.a. via het train-de-trainer principe. Twee mensen per organisaties worden geschoold om te helpen bij het implementeren binnen hun organisatie. De eerste cursus start in januari. Daarnaast zullen de ontwikkelde tools uit fase 1 verder worden verspreid onder zorgorganisaties en bij opleidingen en worden de tools uitgebreid met specifiekere onderwerpen en voor een breder publiek. Een zelfscan biedt zorgorganisaties de mogelijkheid  om zelf de aandacht voor intimiteit en seksualiteit te monitoren.

Ben je geïnteresseerd in deelname? Stuur dan een mail naar y.kelders@rutgers.nl of n.sant@vilans.nl.

De opgeleverde producten uit het eerste deel zijn te vinden via de websites van Rutgers en Vilans:

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Y. Kelders
Verantwoordelijke organisatie:
Rutgers