Mobiele menu

Skills4Life Lelystad

Skills4Life Lelystad is voor de 1900 jongeren tussen 12 en 18 jaar met overgewicht. Doel is het bewerkstelligen van een gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Initiatiefnemers zijn Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland, Kerngezond en Sportbedrijf Lelystad. Met partners uit onderwijs, sport en welzijn wordt gewerkt aan een integrale aanpak, borging en continuïteit. Gedurende twee jaar doen drie groepen mee. De vakleerkrachten screenen de leerlingen op overgewicht, motorische achterstand en leefstijl. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD signaleert en verwijst door. Daarna volgt een traject met voedings-, gedrags- en fitnesslessen. Doel is het vergroten van kennis, inpassen van gezonde leefstijlgewoonten en mentale weerbaarheid. Voor ouders zijn er lessen over voeding, beweging, gedrag en fitnesslessen. Tot slot zijn er proeflessen bij verschillende sport- en beweegaanbieders toewerkend naar structureel sporten.

Verslagen


Eindverslag

Een weg vol met hobbels en leerpunten maar een goed gevoel en fijne resultaten om op verder te gaan. In Lelystad concluderen we dat de doelstellingen in geringe mate zijn gehaald voor een handjevol deelnemers. De meeste deelnemers zijn op gewicht gebleven en hebben geen significante verandering in gewicht geregistreerd. De ouderparticipatie is laag en de mate om structureel te gaan beweging is ook laag. I.v.m. Corona hebben wij tot op heden het wat daarna traject niet kunnen aanbieden. Dit heeft in alle waarschijnlijkheid effect gehad op dit gegeven. Toch geeft een groot aantal deelnemers aan meer kennis te hebben opgedaan door dit traject en geeft een gedeelte daarvan aan meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Wij geloven dan ook dat dit handjevol deelnemers in de toekomst deze informatie kan gebruiken om een gezondere levensstijl aan te meten. Ook zijn we trotst er op dat de samenwerkingspartners elkaar op andere vlakken meer samenwerken en weten te vinden binnen Lelystad. Wij geloven dat we met skills4life life een positieve impuls hebben kunnen geven in de stad, er wordt gesproken over hoe overgewicht goed aangepakt dient te worden en de juiste partijen weten elkaar te vinden. We zijn trots op wat we gedaan hebben ok al hebben we niet de resultaten die we graag gehaald hadden.

Skills4Life Lelystad is voor de 1900 jongeren tussen 12 en 18 jaar met overgewicht. Doel is het bewerkstelligen van een gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en het verbeteren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Initiatiefnemers zijn Scholengemeenschap Lelystad, GGD Flevoland, Kerngezond en Sportbedrijf Lelystad. Met partners uit onderwijs, sport en welzijn wordt gewerkt aan een integrale aanpak, borging en continuïteit. Gedurende twee jaar doen drie groepen mee. De vakleerkrachten screenen de leerlingen op overgewicht, motorische achterstand en leefstijl. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD signaleert en verwijst door. Daarna volgt een traject met voedings-, gedrags- en fitnesslessen. Doel is het vergroten van kennis, inpassen van gezonde leefstijlgewoonten en mentale weerbaarheid. Voor ouders zijn er lessen over voeding, beweging, gedrag en fitnesslessen. Tot slot zijn er proeflessen bij verschillende sport- en beweegaanbieders toewerkend naar structureel sporten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007502
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Boelhouwer
Verantwoordelijke organisatie:
Sportbedrijf Lelystad