Mobiele menu

Sliedrecht Fit

Sliedrecht Fit is een onderbouwd, uitdagend en multidisciplinair leefstijlprogramma bedoeld om overgewicht bij tieners (12-18 jaar) in en rondom Sliedrecht aan te pakken, door het stimuleren van een gezondere leefstijl. Sliedrecht Fit richt zich op 5 pijlers: gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht, gezond gedrag en een gezonde (thuis)omgeving. Middels structurele begeleiding, gezamenlijke sportlessen en ouder- en groepsbijeenkomsten wordt geleerd hoe ongezond gedrag kan worden omgevormd tot blijvend gezond gedrag. Hieraan ten grondslag ligt een multidisciplinaire aanpak, voldoende individuele gerichtheid en een stimulerende en ondersteunende thuissituatie. Sliedrecht Fit wordt uitgevoerd door Optisport Sliedrecht in Bronbad De Lockhorst, in samenwerking met Voedingspraktijk Balanz, gemeente Sliedrecht, Jeugdgezondheidszorg Rivas, Huisartsenpraktijk van der Wal, Judo Bond Nederland en jeugdwerk Marije van den Berg.

Verslagen


Eindverslag

Fit Challenge Balanz (voorheen Sliedrecht Fit) heeft 2 succesvolle jaren achter de rug met enthousiaste jongeren, een goed samenwerkingsverband en voldoende borging. In totaal hebben we ruim 120 jongeren bereikt middels sportlessen en leefstijl- en weerbaarheidslessen. Jongeren hebben kennis gemaakt met een diversiteit aan sporten, o.a. bootcamp, boksen, freerunnen, aquafloat fit en triatlon. Deelnemers zijn doorgestroomd naar structureel sportaanbod, ouders zijn zich bewuster van en ondersteunen een actievere levensstijl en een gezonde levensstijl onder jongeren staat weer hoog op de beleidsagenda van gemeente Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. In samenwerking met Optisport Sliedrecht, Voedingspraktijk Balanz, jeugdwerk en middelbare scholen zal Fit Challenge Balanz een structureel aanbod aanbieden in gemeente Sliedrecht, waarbij primaire en secundaire preventie ingezet wordt. Daarnaast werkt Fit Challenge Balanz via Instagram en YouTube filmpjes. Fit Challenge Balanz draagt bij aan een gezonde en fitte jeugd in en rondom gemeente Sliedrecht.

Sliedrecht Fit heeft inmiddels interventie 1 gedraaid met goede resultaten, enthousiaste jongeren en een goed projectteam. De deelnemers zijn doorgestroomd naar structureel sportaanbod, ouders ondersteunen een actievere levensstijl en hebben zelf ook deelgenomen aan sommige sportlessen en bijeenkomsten. Daarnaast heeft Sliedrecht Fit het afgelopen jaar 71 jongeren bereikt middels evenementen (outdoor activiteiten,
kookworkshops en stormbaan bij de marine kazerne, sportlessen op scholen). Op deze wijze worden ze enthousiaster voor een actievere levensstijl en worden nieuwe deelnemers geworven voor interventie 2.
Het projectteam draagt bij aan de kwaliteit en borging van Sliedrecht Fit. Met name de combinatiefunctionaris en GGD zijn zeer betrokken. In samenwerking met hun zal Sliedrecht Fit een structureel aanbod aanbieden in gemeente Sliedrecht, waarbij primaire en secundaire preventie ingezet wordt. Gemeente Sliedrecht wil door het projectteam van Sliedrecht Fit overgewicht als nieuwe speerpunt in het gemeentelijk beleid opnemen. De projectleider van Sliedrecht Fit zal i.s.m. de GGD invloed hebben op de beleidsvoering en de uitvoering hiervan.
Voor interventie 2 werven we tieners middels kennismakingslessen en workshops op middelbare scholen in en rondom gemeente Sliedrecht. Deze samenwerking verloopt goed. Daarnaast promoten we Sliedrecht Fit middels een filmpje. Tieners krijgen op deze wijze een indruk van de lessen die gegeven worden. Interventie 2 zal in het teken staan van een Challenge vorm met een stoer imago en een laagdrempelige instap.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006515
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. van Zessen - Stuij
Verantwoordelijke organisatie:
Optisport Sliedrecht